Menu

Викладачі циклової комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, з 06.10 по 10.10.2014 р. провели тиждень педагогічних знань, присвячений 200-ій річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.

news03112014Ми живемо в епоху становлення глобального світу, в якому розширюються взаємозв’язки між державами, націями. Це породжує нові основи суспільного буття, інноваційні стратегії розвитку, але й разом з тим створює нові проблеми та виклики. Серед них чільне місце займає необхідність усвідомлення та збереження української національної самоідентифікації у широкому й вузькому розумінні і як наслідок – звернення до різних вимірів далекого й близького минулого, яке сьогодні постає камертоном пошуку стратегій майбутнього, чинником нашого самопізнання, складовою нашої ментальності. У сучасний політичний, освітній і культурний дискурс увійшла історія, що співзвучна проблемам нинішнього часу.

 До минулого, котре пов’язане із сьогоденням тисячами зв’язків, з якими Україна рухається в майбутнє, належить постать Т.Г.Шевченка. Його зоря засвітилась на українському небосхилі 200 років тому, і хоча вже давно погасла, світло від неї є для нас дороговказом в різних галузях суспільного життя.

 Незважаючи на те, що Тарас Шевченко не був професійним педагогом, у своїй системі педагогічних поглядів він значно обігнав час і зумів продемонструвати зразки педагогічної мудрості, які мають велике значення для педагогічної науки та практики сьогодення. Його ідеї відповідають загальноцивілізаційним і національним тенденціям розвитку освітньої справи.

 Саме тому ми, викладачі циклової комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, з 06.10 по 10.10.2014 р. провели тиждень педагогічних знань, присвячений 200-ій річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Різнопланові навчально-виховні заходи, проведені протягом тижня, базувались на глибинному аналізі творчого, наукового і практичного вкладу Т.Шевченка у розвиток освіти України.

 Навчально-пізнавальний проект «Т.Шевченко і світ». Метою проведення навчально-пізнавального проекту «Т.Шевченко і світ» (модератор - викладач Головчак Л.А.) було поглиблення компетентностей, розширення світогляду, поглиблення знань студентів з іноземних мов (німецької, англійської, польської) через творчість Т.Г.Шевченка. Даний захід реалізував свій значний інформаційний потенціал, був насичений різними формами візуалізаційної підтримки словесного матеріалу. Крім того, даний проект органічно втілив ідеї міждисциплінарних та внутрішньопредметних інтеграцій дисциплін загальноосвітнього, професійно-орієнтованого та спеціального циклів.

 Міжвузівська студентська науково-теоретична конференція «Вплив універсалізму Т.Шевченка на формування вітчизняної педагогічної думки» . У традиційному і новітньому інформаційному просторі є велика кількість численних праць науковців-шевченкознавців. Досліджено багато аспектів життєдіяльності Т.Г.Шевченка. Зважаючи на те, що вивчення педагогічних ідей митця є менш акцентованим і популяризованим, педагогічна секція студентського наукового товариства коледжу провела міжвузівську студентську науково-теоретичну конференцію «Вплив універсалізму Т.Шевченка» на формування вітчизняної педагогічної думки» (модератор викладач-методист Стефанівська Л.Т.), на якій розглянуто ряд питань, зокрема:

  • Формування освітнього потенціалу Т.Г.Шевченка: лонгітюдне дослідження
  • Етично-естетичні грані світобачення Т.Г.Шевченка в контексті західноєвропейського просвітництва
  • Формування педагогічних ідей Т.Г.Шевченка під впливом діяльності Кирило-Мефодіївського братства
  • Психолого-педагогічні наголоси в прозовій спадщині Т.Г.Шевченка
  • «Букврь южнорусский» та інші освітні проекти як свідчення далекоглядності Т.Г.Шевченка в царині національної освіти
  • Педагогічні погляди Т.Г.Шевченка в системі цінностей сучасного українського суспільства

 В презентації науково-пошукової роботи поряд зі студентами зі студентами Калуського коледжу культури і мистецтв взяли участь і студенти Коломийського педагогічного коледжу разом з своїм наставником - викладачем Жданович О.М. Конференція була проведена на високому науковому рівні, студенти продемонстрували свою ерудованість, вміння і навички науково-пошукової роботи, володіння думкою і словом. В залі працював «вільний мікрофон» і присутні мали можливість задати питання доповідачам з проблем, які їх особливо зацікавили. Цей елемент забезпечив активізацію навчально-пізнавальної діяльності учасників конференції. На різних етапах даного заходу звучала музика у виконанні викладачів і студентів коледжу. Вона створювала атмосферу аналітико-естетичного сприйняття словесної інформації, органічно їх доповнювала.

 Лекція «Національна ідея у творчості Т.Шевченка». Дана лекція, яку на високому методичному та науковому рівні прочитала літературознавець, член Національної спілки письменників України, професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ольга Володимирівна Слоньовська, викликала велику зацікавленість, спонукала до живого діалогу доповідача та слухацької аудиторії.

 На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 26.09.2014 № 1/9-493 «Про проведення V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» було проведено відкриття Конкурсу в коледжі (викладач-методист Ярославцева Н.Д.). Згідно Указу Президента від 30.09.2010 р. № 928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 571 Конкурс проводиться з метою підвищення рівня загальної мовної культури молодого покоління українців; сприяння вихованню учасників почуття гордості за свій народ, любові до рідного краю; формування готовності творити добрі справи задля рідної Батьківщини, заможної, повноправної і невіддільної від світового розвитку країни.

 Відкрите тематичне засідання комісії «Шевченкосприйняття крізь грані педагогічної призми» було проведене з метою обміну досвідом застосування шевченківського матеріалу на заняттях різних навчальних дисциплін. Виступи викладачів Стефанівської Л.Т., Стасюка І.З., Лицур Н.М., Кучери Н.В., Савчук О.В. відкрили присутнім реальні і потенційні можливості впливу на свідомість студентів, на формуваннях їх поведінки інформації про безліч граней насиченого шляху Т.Г.Шевченка. В обговоренні ключових питань засідання взяли активну участь викладачі інших циклових комісій та представники адміністрації коледжу.

 На засіданні також було підведено підсумки загальноколеджного конкурсу студентських педагогічних творів-есе, визначено переможця - студентку ІІІ НХ курсу Добровольську Софію, яку нагороджено грамотою.

 Тиждень був досить насиченим та цікавим.

 Впродовж тижня педагогічних знань, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, ми, викладачі комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін та студенти-учасники навчально-пізнавальних заходів, відчули незриму присутність у нашому науково-творчому середовищі постаті Шевченка. У віртуальному діалозі з ним ми переосмислювали сутність і функції навчання та виховання відповідно до викликів сучасності. Аналіз прозової та поетичної спадщини Тараса Шевченка, його педагогічних ідей та практичної далекоглядності в царині освіти України націлили нас на результативні форми організації навчально-виховної роботи зі студентами. Як особистість, що значно обігнала свій час, як глибинний мислитель і пророк, Т.Шевченко не дає нам готових рецептів щастя та успіху, однак спонукає всі сторони навчального процесу до ефективних методів і прийомів педагого-студенстького співробітництва. 

Новини коледжу

Для підтримки та розвитку нашої країни у цей нелегкий час команда викладачів та студентів Фахового коледжу культури і мистецтв...
Ярмарка

Ярмарка

21.05.2022
Добрі справи не мають кордонів. Викладачі та студенти Фахового коледжу культури і мистецтв (м. Калуш) спільно з громадською організацією «Громадський...
Сьогодні у Фаховому коледжі культури і мистецтв (м. Калуш) з ініціативи викладача циклової комісії викладачів хореографічних дисциплін Наталії Самочко успішно...
Шановні мешканці Калуської об'єднаної територіальної громади та гості міста!Триває протистояння всього Українського народу проти російської агресії. Цей надскладний період, об’єднавши,...
Шановні колеги, студенти!Сподіваємось, що ви у безпеці, наскільки це можливо сьогодні.Для підтримки та розвитку нашої країни у цей нелегкий...
MenuGo to top