Menu

Tyzhden ped znan

Кожне покоління, кожна нація пишається своїми видатними людьми. Саме завдяки їм, висоті їхніх звершень, залишаються в історії народи, що цього гідні. Видатні особистості, немов камертон свого часу: вони задають тональність життя суспільства, постійно підіймають планку суспільних діянь і прагнень.

Відродження України та її державності вимагає пильної уваги до визначення ролі особистості в історії. Адже історія - це не лише факти, події, явища, а насамперед люди, які жили і творили у ту чи іншу епоху. Без ознайомлення із видатними особистостями знання історії не може бути повним, бо кожна з них — це не лише людина як така, але й виразник інтересів певної соціальної групи. Більшість із них не були закостенілими у своїх поглядах, і могли змінювати свій світогляд під впливом інших осіб, реалій життя тощо. І, нарешті, вони були живими людьми із притаманними їм недоліками та помилками.

До велетнів української національної культури, політичної думки і дії останніх двох століть, безперечно, належать Т. Шевченко, І. Франко, М. Грушевський. Саме насамперед з їхніми іменами, їхньою творчою спадщиною пов’язані ідеї відродження національної культури, науки, громадянської думки, відродження історичної свідомості й національної гідності народу. Всі вони належали до революційного крила української інтелігенції, яка ніколи не обмежувала поле своєї діяльності суто національними проблемами, а поряд з усвідомленням необхідності боротьби за національне визволення прагнула домогтися й визволення соціального.

Цьогоріч відзначаються 160-річчя з дня народження та 100-річчя з дня смерті великого сина українського народу, письменника, літературного критика, громадського та політичного діяча Івана Франка та 150-річчя від дня народження історика, громадського та політичного діяча Михайла Грушевського.

Крім того, 2016 рік в Україні оголошено роком Івана Франка та Михайла Грушевського (Указ Президента України «Про вшанування пам’яті Івана Франка» № 687/2015 від 08.12.2015 р.; Указ Президента України  «Про відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського» № 63/2015 від 09.02.2015 р.). Разом з тим, це ще й рік англійської мови (Указ Президента України № 641/2015 "Про оголошення 2016 року роком англійської мови").

Саме тому ми, викладачі циклової комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, з 24.10 по 28.10.2016 р. провели тиждень педагогічних знань, присвячений двом українським геніальним особистостям – І. Я. Франку та М. С. Грушевському. Різнопланові навчально-виховні заходи, проведені протягом тижня, базувались на глибинному аналізі творчого, наукового і практичного їх вкладу у розвиток освіти України.

Презентація навчального інтегрованого проекту “Велич постаті Івана Франка”. Метою проведення навчального інтегрованого проекту «Велич постаті Івана Франка» (викладачі Головчак Л. А., Лоза О. І.) було поглиблення компетентностей, розширення світогляду, поглиблення знань студентів з іноземних мов (німецької та англійської) через творчість І. Я. Франка. Даний захід реалізував свій значний інформаційний потенціал, був насичений різними формами візуалізаційної підтримки словесного матеріалу. Крім того, даний проект органічно втілив ідеї міждисциплінарних та внутрішньопредметних  інтеграцій дисциплін загальноосвітнього, професійно-орієнтованого та спеціального циклів.

Відкрите тематичне засідання циклової комісії “Спадщина  І. Франка і М. Грушевського в контексті сучасної педагогічної теорії і практики” було проведене з метою обміну досвідом використання творчої спадщини вищеназваних діячів у процесі викладання загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Викладачі ділились своїми підходами до висвітлення різних аспектів наукової та творчої діяльності двох світочів вітчизняної історії – І. Я. Франка та М. С. Грушевського. Участь у засіданні викладачів інших циклових комісій забезпечила високопрофесійне, фахове комунікативно-рольове спілкування.

Круглий стіл “І. Франко та М. Грушевський — порівняльний ескіз міжособистісних відносин тандему великих українців”, підготовлений педагогічною секцію СНТ (науковий керівник Стефанівська Л. Т.). Наукова розвідка студентів педагогічної секції присвячена  малодослідженому питанню, а саме порівнянню особистісних стосунків двох цьогорічних ювілярів - І. Франка та М. Грушевського. Вибір теми вмотивований відзначенням ювілейних дат двох світочів української культури. Крім того, як вважає викладач-методист Стефанівська Л. Т., на сьогоднішній день у сучасній Україні Іван Франко залишається недочитаним, недовідчутим, недосприйнятим, недооціненим. Зрештою, як і М. Грушевський, який в радянські часи був заборонений, а зараз – напівзабутий. Тому учасники педагогічної секції СНТ, в міру своїх можливостей, спробували розширити власні світоглядні межі, поєднавши вивчення життєписів цих двох непересічних особистостей. Подавши орієнтовну періодизацію взаємин І. Франка і М. Грушевського, що були викликані суспільно-політичними і особистими моментами, доповідачі та експерти аналізували неоднозначні, а часто й суперечливі їх міжособистісні відносини.

Пошуковій роботі була властива академічна тональність, оскільки вона спрямовувала на поглиблення теоретичних знань студентів навчальної теми «Міжособистісні відносини», яка вивчається нашими студентами в циклі психолого-педагогічних дисциплін. Разом з тим, вона носила як значний дидактичний і розвивальний потенціал, так і вагому міждисциплінарну інтеграцію. Крім того, було проведено паралелі з сьогоденням, які переконали всіх присутніх у тісному взаємозв’зку минулого та української дійсності.

Науковий проект “Титанічна постать на ниві української історії” (до 150-річчя від дня народження М. Грушевського), підготовлений студентами гуртка «Краєзнавець» під керівництвом Лицур Н. М..

Метою наукового проекту було поглиблення знань студентів з історії України та аналіз діяльності М. Грушевського. Оскільки оцінювання ролі М. Грушевського в історії України є різним. Його називали "батьком нації", месією та з іншого боку – вважали політичним невдахою та навіть звинувачували у зраді інтересів України. Члени гуртка «Краєзнавець» спробували охарактеризувати титанічну постать на ниві української культури. Змістовні доповіді студентів органічно доповнював мультимедійний супровід, кінофрагменти. Науково-пізнавальна діяльність учасників презентації проекту активізувалась проблемними питаннями, що вимагали ситуативних рішень.

Тиждень був насиченим та цікавим.

Впродовж тижня педагогічних знань ми, викладачі комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін та студенти-учасники навчально-пізнавальних заходів, відчули незриму присутність у нашому науково-творчому середовищі постатей І. Франка та М. Грушевського. У період реформування сучасної освіти України творчі спадщини М. С. Грушевського та І. Я.Франка знову займають провідне місце у формуванні національної свідомості студентської молоді, підвищенні рівня педагогічної культури батьків, зростанні ролі викладача. Більш того, їх теоретичні і практичні надбання мали прямий вплив на збереження національного духу українців у різних куточках світу.

Новини коледжу

Для підтримки та розвитку нашої країни у цей нелегкий час команда викладачів та студентів Фахового коледжу культури і мистецтв...
Ярмарка

Ярмарка

21.05.2022
Добрі справи не мають кордонів. Викладачі та студенти Фахового коледжу культури і мистецтв (м. Калуш) спільно з громадською організацією «Громадський...
Сьогодні у Фаховому коледжі культури і мистецтв (м. Калуш) з ініціативи викладача циклової комісії викладачів хореографічних дисциплін Наталії Самочко успішно...
Шановні мешканці Калуської об'єднаної територіальної громади та гості міста!Триває протистояння всього Українського народу проти російської агресії. Цей надскладний період, об’єднавши,...
Шановні колеги, студенти!Сподіваємось, що ви у безпеці, наскільки це можливо сьогодні.Для підтримки та розвитку нашої країни у цей нелегкий...
MenuGo to top