Menu

Вже стало традицією для комісії викладачів загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін проведення щорічного тижня педагогічних знань. 2017 – 2018 навчальний рік – не виняток.

З 23 жовтня по 27 жовтня проходив звіт циклової комісії. Цьогоріч нами була обрана тема, актуальна для сьогодення, - «Теоретичні і практичні аспекти проектної технології як сучасного методу реалізації громадянської освіти». Девізом тижня педагогічних знань стали слова фізика-теоретика Л. Ландау «Зважаючи на швидкоплинність життя, ми не можемо дозволити собі витратити час на завдання, які не ведуть до нових результатів» та новатора, лідера західного освітнього менеджменту М. Фуллана «Замало бути обізнаним у нових ідеях, потрібно знати, де можна використати ці ідеї, вміти ними поводитись, а не лише захоплюватись».

Ми, викладачі комісії, добре розуміємо, що розвиток системи нинішньої освіти вимагає від педагогічних працівників впровадження у практику навчально-виховного процесу інноваційних технологій. Проектна технологія є однією з інноваційних технологій навчання і виховання, яка поєднує теоретичні знання та їх практичне застосування для розв’язання конкретних життєвих чи професійних проблем.

Сьогодні в Україні відбувається відродження проектної технології. Проектна форма навчання використовується як на окремих заняттях, так і в позааудиторній роботі та самоосвіті. Основна цінність цієї технології навчання полягає в тому, що вона орієнтує студентів на створення певного матеріального або інтелектуального продукту, а не на просте вивчення певної теми. На шляху до мети виконавці проекту повинні актуалізувати або здобути нові необхідні знання, консультуватись з викладачем і між собою, виконувати індивідуально чи в групах пізнавальну, дослідницьку, конструкторську та іншу роботу.

Різнопланові навчально-виховні заходи, проведені протягом тижня, довели важливу роль і вагоме місце проектних технологій в освітньому процесі.

Проект-презентація пошукової роботи “Жіноче обличчя великої науки”, підготовлений педагогічною секцією СНТ (науковий керівник Стефанівська Л. Т.) та гуртком «Інформаційні технології» (викладач Кучера Н. В.). Наукова розвідка студентів висвітлила численні аспекти життєпису видатної жінки, великого науковця в різних галузях природничих наук, двічі лауреата Нобелівської премії Марії Склодовської-Кюрі і присвячена 150-річчю від дня її народження. Проект був спрямований на поглиблення теоретичних знань студентів з ряду природничих навчальних предметів, формування в них наукового світогляду, а також покликаний розширити кругозірні межі й ерудованість викладачів, посилити патріотичні почуття всіх присутніх у залі. На прикладі життя і діяльності Марії Склодовської-Кюрі показано велику роль жінки, яка своїм рощумом зуміла змінити хід світової історії та започаткувати вагомий вклад жінок у науково-технічний прогрес.

Педагогічний семінар “Проектна технологія як засіб формування полікомпетентності студентів коледжу”. Викладач-методист Стефанівська Л. Т., яка провела даний захід, зуміла переконати присутніх, що суть проектної технології полягає в гармонійному поєднанні академічних знань із прагматичними. Основною технологією формування ключових компетентностей студентів, як свідчить зарубіжний і вітчизняний досвід, є проектна технологія. Вона вважається однією з модифікацій продуктивного навчання. Проектне навчання має особистісно орієнтований характер, оскільки воно орієнтується на самостійну діяльність студентів - індивідуальну, парну або групову. Передбачає розв'язання студентом  або групою студентів певної проблеми, яка вимагає, з одного боку, використання різних засобів та методів навчання, з іншого - інтегрування знань та умінь із різних галузей як інтелектуальної, так і практичної діяльності.

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. її мета полягає у підвищенні доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки, а також забезпеченні особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя. Тому суспільно затребуваною є така освітня політика, яка б брала за основу вітчизняний досвід освітньо-педагогічної діяльності, а також враховувала б досягнення зарубіжних ефективних освітніх систем.

Соціокультурна  сфера вимагає полікомпетентності майбутніх фахівців, а інструментом її формування може служити проектна технологія, як метод навчання, який формує свідомий  діяльнісний підхід до процесу навчання всіх його сторін та учасників.

Навчально-пізнавальний проект “Моя іноземна мова — німецька” (модератор Головчак Л. А.). Оскільки 2017 – 2018 навчальний рік оголошено роком німецької мови в Україні, а в Німеччині – це рік української мови, як знак розвитку співпраці у сферах освіти і культури Німеччини та України, то даний захід мав на меті показати присутнім важливість та цікавість німецької мови, її зв’язок із майбутньою професією студентів, її мовні особливості, а також відбиток німецької мови в українській. Даний захід реалізував свій значний інформаційний потенціал, був насичений різними формами візуалізаційної підтримки словесного матеріалу. Крім того, даний проект органічно втілив ідеї міждисциплінарних та внутрішньопредметних  інтеграцій дисциплін загальноосвітнього, професійно-орієнтованого та спеціального циклів.

Відкрите тематичне засідання циклової комісії “Проектні технології як компонент інноваційної діяльності циклової комісії викладачів загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін” було підсумком тижня педагогічних знань. Під час його проведення викладачі обмінялися досвідом реалізації проектної технології навчання на заняттях з навчальних дисциплін, які вони викладають. Було відзначено, що основна цінність проектної технології навчання полягає в тому, що вона орієнтує студентів на створення певного матеріального або інтелектуального продукту, а не на просте вивчення теми. На шляху до мети виконавці проекту повинні актуалізувати  або здобувати нові необхідні знання, консультуватися з викладачем і між собою, виконувати індивідуально чи в групах пізнавальну, дослідницьку, конструкторську та іншу роботу.

Викладачі відзначили, що навчальний проект – це форма організації заняття, яка передбачає комплексний характер діяльності всіх його учасників, спрямована на отримання освітньої продукції за певний період – від одного навчального заняття (як правило, семінарського чи практичного) до декількох місяців. Крім того, мета навчального проектування – створення педагогом під час навчального процес таких умов, за яких результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності студентів.

Реалізуючи проектну технологію, викладачу слід пам’ятати, що Національна доктрина розвитку освіти ставить перед ним завдання формувати у студентів як професійної, так і інших видів компетентностей, забезпечення їм умов максимального самовизначення та саморозвитку. 

Тиждень був насиченим та цікавим.

Впродовж тижня педагогічних знань ми, викладачі комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін та студенти-учасники навчально-пізнавальних заходів, розширили свої кругозірні межі, поглибили ерудованість та науковий світогляд. Разом з тим заходи тижня педагогічних знань були покликані налагодити ділове співробітництво викладачів і студентів, професійні міжособистісні контакти. Ці цілі були досягнуті та повністю реалізовані. Підтвердженням цього стали позитивні відгуки про вагомий дидактичний потенціал проведених заходів адміністрації коледжу, колег-викладачів та слова вдячності студентів.

В процесі реалізації заходів тижня педагогічних знань ми переконались в тому, що перехід до проектних технологій в інноваційній педагогічній діяльності, які укладаються в русло сучасного розвитку нашого суспільства, орієнтованого на самоорганізацію, виховання людей творчих, здатних відстоювати і втілювати у життя власні думки та ідеї, обумовлює необхідність формування проектного мислення і проектної культури з використанням новітніх інформаційних технологій.

         

Новини коледжу

Для підтримки та розвитку нашої країни у цей нелегкий час команда викладачів та студентів Фахового коледжу культури і мистецтв...
Ярмарка

Ярмарка

21.05.2022
Добрі справи не мають кордонів. Викладачі та студенти Фахового коледжу культури і мистецтв (м. Калуш) спільно з громадською організацією «Громадський...
Сьогодні у Фаховому коледжі культури і мистецтв (м. Калуш) з ініціативи викладача циклової комісії викладачів хореографічних дисциплін Наталії Самочко успішно...
Шановні мешканці Калуської об'єднаної територіальної громади та гості міста!Триває протистояння всього Українського народу проти російської агресії. Цей надскладний період, об’єднавши,...
Шановні колеги, студенти!Сподіваємось, що ви у безпеці, наскільки це можливо сьогодні.Для підтримки та розвитку нашої країни у цей нелегкий...
MenuGo to top