Menu

Програма творчого конкурсу з рисунку

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Пояснювальна записка

Творчий екзамен із рисунку передбачає виявлення художніх навиків абітурієнта, його здатності сприймати та передавати образотворчими засобами об’ємну форму, її реальні пропорції, конструктивну побудову й світлотіньову характеристику об’єктів з урахуванням особливостей світлоповітряного середовища. Абітурієнт під час іспиту повинен продемонструвати рівень образотворчої культури через рисунок, а саме: засвоєння основ образотворчої грамоти та формування умінь і навичок реалістичного зображення,   закладеного у принципі єдності теорії і практики.

Завдання: Виконати натюрморт з предметів побуту різних за формою, фактурою і тоном на гладкому нейтральному тлі.

Матеріали та інструменти: аркуш паперу формату А3, набір графітних олівців.

Термін виконання: 6 академічних годин.

Вимоги до виконання практичної роботи:

правильно розмістити зображення на форматі (закомпонувати рисунок згідно композиційних принципів – зображення не повинно бути завеликим чи замалим, зміщеним вправо чи вліво, вверх або вниз);

- виконати лінійно-конструктивну побудову рисунку (правильно знайти пропорційне відношення частин окремо взятого предмета та відношення розмірів предметів один до одного, передати лінійну перспективу);

- виявити об’єм за допомогою світлотіньових відношень;

- передати матеріальність предметів (метал, дерево, камінь, кераміка і т.ін.)

В процесі виконання екзамену з рисунку послідовно повинні вирішуватися такі завдання:

1. Розміщення зображення з врахуванням його розміру і місця у даному форматі, положення форм в просторі, відображення співвідношення ритму, рівноваги мас, а також кількості незаповненого простору.

2. Визначення пропорцій, характеру форми і, одночасно, конструктивно-пластичної її побудови.

3. Передача об'єму і простору за допомогою лінійної і повітряної перспективи.

Рисунок повинен передавати характер постановки в живій конкретній матеріальній формі і бути виконаний із достатньою художньою культурою.

 

Критерії оцінювання
12-бальна система критерії оцінювання
1-2 Рисунок не закомпоновано. Зображення або занадто велике, або дрібне, порушено пропорції зображуваних предметів. Площину, на якій перебувають предмети, побудовано неправильно. Предмети натюрморту не стоять на площині. Відсутня побудова предметів. Не передано обсяг і форму предметів. Не передано світло–повітряне середовище. Не передано тональні відношення натюрморту. Немає поняття про світлотіні. Відсутні які-небудь графічні навички.
3 Рисунок не закомпоновано. Неправильно обрано розмір зображення. Порушено пропорції предметів. Площину, на якій перебувають предмети, побудовано неправильно. Відсутня побудова. Не передано форму й об’єм  предметів. Немає просторового співвідношення предметів. Відсутнє світлотіньове рішення. Немає цілісного сприйняття натюрморту.
4 Рисунок не закомпоновано. Порушено пропорції предметів. Предметну площину побудовано неправильно. Відсутня побудова предметів, перекручено форму. Об’єм передано недостатньо. Світлотіньові й тональні відношення передано неправильно. Відсутня передача світло-повітряного середовища. Немає цілісного сприйняття зображення.
5 Рисунок не достатньо  закомпоновано. Неправильно обрано розмір зображення. Порушено пропорції предметів. Предметну площину побудовано непереконливо. Предмети не побудовано. Тональні співвідношення порушено. Не передано просторове середовище. Об’єм  передається не достатньо .
6 Рисунок закомпоновано, але є порушення в передачі пропорцій повітряної та лінійної перспективи. Побудова форми предметів натюрморту неправильна. Не достатньо  передано об'ємну форму предметів. Порушено тональні й світлотіньові співвідношення. Не достатньо  передано просторове середовище.
7 Рисунок закомпоновано, передано основні пропорції, але форму предметів виявлено недостатньо. Є помилки в побудові натюрморту. Порушено тональні відношення.
8 Рисунок закомпоновано, правильно обрано розмір зображення, передано пропорції зображуваних предметів. Форму предметів передано правильно. Є порушення в рішенні простору. Тональне відношення вирішено не повністю.
9 Рисунок закомпоновано. Правильно обрано розмір зображення. Правильно передано пропорції предметів. Натюрморт побудовано з урахуванням просторової перспективи. Об’єм  і форму предметів передано в цілому. Деталі розібрано недостатньо. Тональне відношення передано в цілому.
10 Рисунок добре закомпоновано у форматі аркуша. Правильно обрано розмір зображення. Правильно передано пропорції предметів. Натюрморт досить добре побудовано. Виявлено об'ємну форму предметів, світлотінь, передано просторове розміщення предметів.
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література

  1. Антонович Є. А., Шпільчак В. А., Малюнок і живопис: Методичні рекомендації./ Є. А. Антонович, В. А. Шпільчак. – К., Вища школа,1990.
  2. Бачинський С. А., Основи грамоти з образотворчого мистецтва. – К. 1981

     3. Ли Н.Г., Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – М. 2008.

     4. Кириченко М.А., Кириченко М.І., Основи образотворчої грамоти. – К.

           2002.

5. Никодеми Г.Б., Рисунок. Школа рисунка. – М. 2001.

6. Яремів Михайло. Композиція. Творчі основи зображення. Посібник –

Тернопіль. 2009

      

 

 

 

 

Новини коледжу

Для підтримки та розвитку нашої країни у цей нелегкий час команда викладачів та студентів Фахового коледжу культури і мистецтв...
Ярмарка

Ярмарка

21.05.2022
Добрі справи не мають кордонів. Викладачі та студенти Фахового коледжу культури і мистецтв (м. Калуш) спільно з громадською організацією «Громадський...
Сьогодні у Фаховому коледжі культури і мистецтв (м. Калуш) з ініціативи викладача циклової комісії викладачів хореографічних дисциплін Наталії Самочко успішно...
Шановні мешканці Калуської об'єднаної територіальної громади та гості міста!Триває протистояння всього Українського народу проти російської агресії. Цей надскладний період, об’єднавши,...
Шановні колеги, студенти!Сподіваємось, що ви у безпеці, наскільки це можливо сьогодні.Для підтримки та розвитку нашої країни у цей нелегкий...
MenuGo to top