Menu

Хореографія

Пояснювальна записка

Екзамен має комплексний характер, включає відповіді на теоретичні питання, практичне виконання завдань та демонстрація власного хореографічного етюду, які дозволяють уявити цілісність та системність теоретичних знань абітурієнтів і дасть можливість виявити ступінь сформованості творчих вмінь та навичок вступників.

Екзамен складається з двох частин:

I. Практична частина (практикум)
Абітурієнт повинен володіти основами хореографії і виявити:
• наявність професійних даних (виворотність, танцювальний крок,
гнучкість, стрибок, підйом), почуття ритму, музичність, емоційність
виконання, хореографічну пам’ять;
• імпровізація на задану тему, імпровізація на вільну тему;
• повторити ритмічні вправи, запропоновані викладачем-екзаменатором;
• продемонструвати два різнохарактерні хореографічні етюди.

II. Теоретична частина проводиться у формі співбесіди.
Абітурієнт повинен відповісти на питання загальнокультурного рівня:
• знати видатних діячів хореографічного мистецтва;
• знати провідні професійні та аматорські хореографічні колективи
України;
• історико - етнографічні регіони України та особливості лексики цих
регіонів.
Знання, уміння і навички абітурієнтів оцінюються за 12-бальною шкалою (для абітурієнтів, що мають базову загальну середню освіту) та 200-бальною шкалою (для абітурієнтів, що мають повну загальну середню освіту).

Практикум з хореографії - складається з завдань:
І. Перевірка фізичних даних.
ІІ. Показ вправ – повторити за екзаменатором танцювальні рухи та комбінації (вправи біля станка та на середині залу).
ІІІ. Імпровізація на задану тему, імпровізація на вільну тему – для виявлення задатків акторської майстерності виконанти етюд на одну із запропонованих екзаменатором тем (дощик, у лісі, черевички, на галявині, і т. д.).
IV. Відтворення ритмічного малюнку – повторити за екзаменатором ритмічний малюнок на відчуття ритму.
V. Виконання танцю - абітурієнт повинен виконати танець у різноманітних стилях за вибором (народному, класичному, сучасному), який він підготував самостійно.

Орієнтовна програма з практичної частини

1.Вправи класичного танцю:

Позиції ніг 1,2,3,4,5;
Позиції рук (підготовче положення, 1,2,3);
 Пліє (демі пліє, гран пліє);
 Батман тандю;
 Батман тандю жете;
 Рон де жамб партер;
 Батман фондю;
 Батман фраппе;
 Батман релєвелян;
 Батман девелоппе;
 Гран батман жете;
 Релєве на півпальці;
 Перше і третє пор де бра;
 Сотте;
 Шанжман де п’є;
 Ешапе.

2. Елементарні рухи українського народного танцю:

 танцювальні ходи;
 бігунець;
 припадання;
 вихилясник;
 вірьовочка;
 тинок;
 голубець;
 присядки – для юнаків, оберти – для дівчат.

3. Елементарні рухи гуцульського танцю:

 гуцульський біг;
 переступчики;
 чесалочка;
 приставні кроки;
 бокові приставні кроки;
 присідання з розворотом корпусу;
 тропіток (одинарний і подвійний);
 присядки – для юнаків, оберти – для дівчат.

Програма має орієнтовний перелік літератури.

Література з українського народного танцю

1. Антипова І. Танці Поділля. - К.: Мистецтво, 1971.
2. Балог К. Мої роси і зорі .Закарпатське видавництво, 1989.
3. Балог К. Танці Закарпаття. - К. : Мистецтво, 1986.
4. Бондаренко Л. Святковий хоровод. - К.: Музична Україна, 1981
5. Боримська Г. В. Самоцвіти українського танцю. - К.: Мистецтво, 1974.
6. Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю. - К.: Мистецтво, 1996.
7. Василенко К. Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю. - К. :Мистецтво, 1971.
8. Василенко К. Ю. Сюжетні танці. - К.: Мистецтво, 1966.
9. Василенко К. Ю. Танці Київщини, К.: Мистецтво, 1982.
10.Василенко К. Ю. Український народний танець. - К.: Мистецтво, 1981. 11 .Верховинець Теорія українського народного танцю. - К.: Музична Україна, 1980.
12.Вірський П. П. У вихорі танцю. - К.: Мистецтво, 1977.
13.Герасимчук Р. Гуцульські танці. - Л., 1979.
14. Н.Григорьєв П. Елементи рухів українського народного танцю. - К.: Обр.мистецтво, 1961.
15. Гуменюк А. Українські народні танці. - К.: Наукова думка, 1969.
16.Гурєєв Ю. Танцює "Подолянчик". - К. : Музична Україна , 1981.
17. И.Зайцев Є. В. Основи народно-сценічного танцю. - К. : Мистецтво, 1976.
18.Збірник танців Танцює "Волинянка". - К. : Мистецтво, 1972.
19.3убатов С. Основи викладання українського народно-сценічного танцю. -
К.: ПЖПК, 1995.
20.Кречко М. Ми з Верховини. - К. : Мистецтво, 1964.
21.Пасютинська В.М. Своеобразие Прикарпатской народно-сценической
хореографии - бойки, лемки, гуцулы. - К.: Инст.культуры, 1978. 22.Сидоренко П. У вихорі танцю. - К.: Мистецтво, 1977.
23.Уварова Н. Танці Полтавщини. - К.: Мистецтво, 1969.
24.Чопорчук Я. "Голубка" ( Танці Прикарпаття у запису П. Сидоренко ) - К.: Мистецтво, 1972.

Література з класичного танцю

1. Базарова Н. Классический танец. - Л.: Искусство, 1975.
2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. - Л.: Искусство, 1883.
3. Балет. Энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 1981.
4. Бахрушин Ю. История русского балета. - М., 1977.
5. Бочарникова 3. Страна волшебная- балет. -М.: Детская литература, 1974.
6. Бочарова 3, Иноземцева Г. Тем кто любит балет. - М., Русский язык, 1980.
7. Ваганова А. Основи классического танца.-Л.: Искусство, 1980.
8. Ванслов В . Балеты Григоровича й проблеми хореографии - М.:
Искусство, 1971.
9. Ермолаев Сборник статей . - М.: Искусство, 1974.
10. Жданов Л. Школа Большого балета. - М.: Планета, 1974.
11. Иванова С. Марина Семенова. - М.: Искусство, 1965.
12. Константинова М. Екатерина Максимова. - М.: Искусство, 1982.
І3.Костровицкая В. Сто уроков классического танца - Л.: Искусство, 1981.
14.Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца - Л.,1986.
15.Красовская В. История русского балета. - Л.: Искусство, 1978.
І6.Красовская В., Нижинский - Л.: Искусство, 1974.
17.Ленинградский балет сегодня. Сборник статей. № 1 - Л-М .: Искусство , 1967.
18.Ленинградский балет сегодня. Сборник статей. № 1 - Л-М .: Искусство , 1968.
19.Львов - Анохин Б. Мастера Большого балета. - М.: Искусство, 1976.
20.Мастера Большого балета. Сборник статей. - М.: Советский композитор, 1976.
21.Мессерер А. Уроки классического танца. - М.: Искусство, 1967.
22.Павлова А. Сборник статей - М.: Иностранная литература, 1956.
23.РославлеваН. Майя Плисецкая. -М.: Искусство, 1968.
24.Рославлева Н. Марис Лиепа. - М.: Искусство, 1978.
25.Сергеев К. Сборник статей. - М.: Искусство, 1974 .
26.Смирнова М . Основные злементы классического танца - М., 1979.
27.Соколов - Каминский А. Советский балет сегодня . - М.: Искусство,1983.
28.Тарасов Н. Классический танец . - М.: Искусство, 1981. 29.Тейдер В. Александр Лапаури. - М.: Искусство, 1980. 30.Тихомиров В.Д. Сборник статей. - М.: Искусство, 1971. 31.ЧерноваН. ОтГельдер до Улановой. - М.: Искусство, 1979 . 32.3льяш Н. Образы танца. - М.: Знание, 1971.

Література з народно - сценічного танцю

1. Гойлезовський К. Образи російської народної хореографії. - М.: Мистецтво, 1964.
2. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. К.: Мистецтво, 1971.
3. Захаров Р. Слово о танце. - М.: Молодая гвардия, 1979.
4. Зацепіна К., Клімов А., Ріхтер К., Толстая Н. Народно-сценічний танець. -
М., 1976.
5. Иноземцева Г. Народные танцы. - М., 1971.
6. Камін В. Народно-сценічний танець у дитячому хореографічному
колективі. - К.: Інститут змісту і методів навчання, 1996.
7. Климов А. Основи русского народного танца. М.: Искусство, 1976.
8. Куберт В., Мардарь М. Молдавські народні танці. - Кишинів, 1969.
9. Лопухов А., Бочаров А., Ширяєв А., Основи характерного танцю.
Мистецтво, 1939.
10.Степанова Л. Народні танці. - М.: Радянська Росія, 1968.
11.Стуколкінка Н. Уроки характерного танцю. - М.: Втт., 1972.
12. Сюжетні танці. -М.: Мистецтво, 1970.
13.Танці народів. Випуск № 3,4. - М.: Мистецтво, 1967, 1969.
14.Тараканова А., Климчук Л. Хореографія у школі. - К.:1995.
15.Ткаченко Т. Народний танець. - М.: Мистецтво, 1971-1975.
16.Установа Т. Російський народний танець - репертуар і методика. - М.,1976.
17.Хворост І. Білоруські танці.- Мінськ.: Білорусь, 1977.
18.Чурко Ю. Білоруські народні танці. - Мінськ.: Наука і техніка, 1972. 19.3льяш М. Образы танцев. - М.: Знание, 1970.

Література з дисципліни «Композиція та постановка танцю»

1. Бахрушин Ю. А. История Русского балета. - М.:, 1977.
2. Бахрушин Ю. История русского балета. - М., Советская Россия, 1964.
3. Бежар М. Мгновения в жизни другого. - М., 1989.
4. Боголюбская М. Учебно-воспитательная работа в детских
хореографических коллективах. -М. Искусство, 1982.
5. Боримська І. Самоцвіти українського танцю - К. Мистецтво, 1974.
6. Вальберх Й. Из архива балетмейстера. - М. Искусство, 1969.
7. Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю. - К.
Мистецтво.
8. Васнлов В. Балеты Ю. Григоровича й проблеми хореографии. - М., 197ї.
9. Верховинець В. Теорія українського народного танцю - К. Музична
Україна.
10.Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю. - К., 1990.
11.Гойлезовский К. Образы русской народной хореографии. - М. Искусство,
1964.
12.Гойлезовский К.Я. Образы русской народной хореографии. - М.,1964. І3.Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. - К.
Мистецтво, 1986.
14. Добровольская Г. Балетмейстер Леонид Якобсон. - Л., 1968.
15.Дункан А. Танец будущего. Моя жизнь. - К., 1989.
16.Захаров Р. В. Беседы о танце. - М., 1963.
17. И.Захаров Р. В. Искусство балетмейстера. - Л.,1954.
18.3ахаров Р. Слово о танце. - М. Молодая гвардия, 1979.
19.3ахаров Р. Сочинение танца — М., Искусство, 1983.
20.Інструментальна музика. - К. Наукова думка, 1972.
21.Карсавина Т.П. Театральная улица. - М., 1971.
22.Красовская В. М .Русский балетний театр, т. 1-2., Л-М, 1958, 1963. 23.Красовская В. М. Западно-европейский балетний театр . Преромантизм.
Очерки, истории .Л.: 1983.
24.Красовская В. М. Западно-европейский балетньш театр от истоков до середини 18 века. Очерки. - Л.: 1979.
25.Красовская В. М. Западно-европейский балетний театр. Епоха Новера. - Л., 1981.
26.Красовская В. М. История русского балета. - Л., 1978. 27.Красовская В. М. Нижинский. Л, 1974.
28.Красовская В. М. Статьи о балете. - Л., 1967. 29.Кшесинская М. Воспоминания . - М., 1992.
30. .Лопухов Р. Хореографические откровенности. - М. Искусство, 1971. 31. Лопухов Ф. Шестьдесят лет в балете. - М., 1966.
32.Львов-Анахин Б. Балетние спектакли последних лет. - М., 1972.
33. Львов-Анохин Б. Галина Уланова. - М., 1970.
34.Михайлов М. Жизнь в балете. - Л.- М., 1966.
35.Музика й хореография современного балета. - Л. Музика, 1987. 36.Новер Ж.Ж. Письма о танце. - Л., 1927.
37.Пасютинская В. Волшебннй мир танца. - М., 1985.
38.Петипа Н. Материалн, воспоминания, статьи. Сборник. - Л., 1971. 39.Рославлева Н. Английский балет. - М., 1959.
40.Рославлева Н. Майя Плисецкая. - М., 1968.
41.Слонимский . Мастера балета. - М., 1939.
42.Смирнов Й. Искусство балетмейстера. - М. Просвещение, 1986.
43.Соллертинский Й. Статьи о балете. - М. Искусство, 1958.
44.Станішевський Ю. А. І. Васильєва. - К., 1962.
45.Станішевський Ю. Балетний театр Радянської України. - К., 1986.
46.Станішевський Ю. Обрії музичного театру. - К., 1968.
47.Станішевський Ю. П. П. Вірський. - К., 1962.
48.Станішевський Ю. Український Радянський балетний театр .- К., 1970.
49.Сто балетньїх либретто. - Л. Музика, (все издания).
50.Тихонова Н. Девушка в синем. - М., 1992.
51.Уральская В. Рождение танца. - М., 1974.
52-Фокин М. Против течения. - М., Л. Искусство, 1962.
53.Чижова А. Танцует Березка - М., 1967.
54.Чудовский М. Ансамбль Игоря Мойсеева .- М., 1959.
55.Энциклопедия "Балет" - М. Советская энциклопедия, 1981.

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок абітурієнтів зі спеціальності 5.02020201 «Хореографія», спеціалізації «Народна хореографія»

Menu



Go to top