Menu

024 "Хореографія"

Пояснювальна записка

Екзамен має комплексний характер, включає відповіді на теоретичні питання, практичне виконання завдань та демонстрація власного хореографічного етюду, які дозволяють уявити цілісність та системність теоретичних знань абітурієнтів і дасть можливість виявити ступінь сформованості творчих вмінь та навичок вступників.

Екзамен складається з двох частин:

I. Практична частина (практикум)
Абітурієнт повинен володіти основами хореографії і виявити:
• наявність професійних даних (виворотність, танцювальний крок,
гнучкість, стрибок, підйом), почуття ритму, музичність, емоційність
виконання, хореографічну пам’ять;
• імпровізація на задану тему, імпровізація на вільну тему;
• повторити ритмічні вправи, запропоновані викладачем-екзаменатором;
• продемонструвати два різнохарактерні хореографічні етюди.

II. Теоретична частина проводиться у формі співбесіди.
Абітурієнт повинен відповісти на питання загальнокультурного рівня:
• знати видатних діячів хореографічного мистецтва;
• знати провідні професійні та аматорські хореографічні колективи
України;
• історико - етнографічні регіони України та особливості лексики цих
регіонів.
Знання, уміння і навички абітурієнтів оцінюються за 12-бальною шкалою (для абітурієнтів, що мають базову загальну середню освіту) та 200-бальною шкалою (для абітурієнтів, що мають повну загальну середню освіту).

Практикум з хореографії - складається з завдань:
І. Перевірка фізичних даних.
ІІ. Показ вправ – повторити за екзаменатором танцювальні рухи та комбінації (вправи біля станка та на середині залу).
ІІІ. Імпровізація на задану тему, імпровізація на вільну тему – для виявлення задатків акторської майстерності виконанти етюд на одну із запропонованих екзаменатором тем (дощик, у лісі, черевички, на галявині, і т. д.).
IV. Відтворення ритмічного малюнку – повторити за екзаменатором ритмічний малюнок на відчуття ритму.
V. Виконання танцю - абітурієнт повинен виконати танець у різноманітних стилях за вибором (народному, класичному, сучасному), який він підготував самостійно.

Орієнтовна програма з практичної частини

1.Вправи класичного танцю:

Позиції ніг 1,2,3,4,5;
Позиції рук (підготовче положення, 1,2,3);
 Пліє (демі пліє, гран пліє);
 Батман тандю;
 Батман тандю жете;
 Рон де жамб партер;
 Батман фондю;
 Батман фраппе;
 Батман релєвелян;
 Батман девелоппе;
 Гран батман жете;
 Релєве на півпальці;
 Перше і третє пор де бра;
 Сотте;
 Шанжман де п’є;
 Ешапе.

2. Елементарні рухи українського народного танцю:

 танцювальні ходи;
 бігунець;
 припадання;
 вихилясник;
 вірьовочка;
 тинок;
 голубець;
 присядки – для юнаків, оберти – для дівчат.

3. Елементарні рухи гуцульського танцю:

 гуцульський біг;
 переступчики;
 чесалочка;
 приставні кроки;
 бокові приставні кроки;
 присідання з розворотом корпусу;
 тропіток (одинарний і подвійний);
 присядки – для юнаків, оберти – для дівчат.

Програма має орієнтовний перелік літератури.

1. Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю. - К.: Мистецтво, 1996.

2. Василенко К. Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю. - К. :Мистецтво, 

3. И.Зайцев Є. В. Основи народно-сценічного танцю. - К. : Мистецтво, 1976. 

4. Ваганова А. Основи классического танца.-Л.: Искусство, 1980.

5. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. К.: Мистецтво, 1971.

6. Камін В. Народно-сценічний танець у дитячому хореографічному
колективі. - К.: Інститут змісту і методів навчання, 1996.

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок абітурієнтів зі спеціальності 024 «Хореографія»

MenuGo to top