Menu

Народне інструментальне мистецтво (духові інструменти)

Пояснювальна записка

Умови проведення фахового вступного випробування для кожного абітурієнта, що подає документи на спеціалізацію «Народне інструментальне мистецтво» (духові інструменти) на денну або заочну форми навчання, передбачають відповідність певному рівню компетенції.

Правила прийому до Калуського коледжу культури і мистецтв вимагають від абітурієнтів, що бажають навчатися за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів зі спеціальності «Народне інструментальне мистецтво» (духові інструменти), мати базову середню освіту (9, 10 класів для вступу на денну форму навчання) або повну загальну середню освіту (11 класів для вступу на денну форму навчання), відповідну музичну підготовку (дитяча музична школа, школа мистецтв, музична студія тощо).

Програмові вимоги до абітурієнтів при складанні екзамену «Музичне мистецтво» зі спеціалізації: «Народне інструментальне мистецтво» (духові інструменти)

- Обов’язкова присутність абітурієнтів на консультації та вступному випробуванні з фаху у встановлений Приймальною комісією термін.

- Наявність музичних даних для занять за спеціальністю:
• музичний слух,

• почуття ритму,

• музична пам’ять,

• інтонування звуків,

• володіння навиками гри на музичному інструменті відповідно до отриманої попередньої музичної освіти.

- Наявність музичного інструменту, нотного матеріалу творів, що виконуються на вступному випробуванні з фаху.

- Абітурієнт на вступному випробуванні з фаху повинен продемонструвати вміння володіти одним з музичних інструментів. Ударні інструменти представлені малим барабаном та ударною установкою, тому обов’язково потрібно виконати два твори різного характеру.

- Під час вступного випробування з фаху абітурієнт проходить перевірку музичних даних (музичного слуху, ритму, інтонування, музичної пам’яті).

• Перевірка музичного слуху проводиться за допомогою визначення інтервалів та акордів після програвання їх екзаменатором.

• Перевірка інтонування звуків проводиться за допомогою повтору голосом звуків або мелодії після програвання їх екзаменатором.

• Зіграти фразу (мелодію), запропоновану екзаменатором на інструменті.

• Відтворити ритмічний малюнок, запропонований екзаменатором.


• Для абітурієнтів, які закінчили музичну школу або школу мистецтв, вміти визначити на слух інтервали, тризвуки та їх обернення, акорди домінантної групи.

- Підготувати відповіді на теоретичні питання:
1. Назвіть стрій Вашого інструменту.

2. Назвіть динамічні відтінки.

3. Назвіть головні штрихи.

4. Визначте місце запису ноти на нотному стані (за вимогою екзаменатора).

5. Які Ви знаєте тривалості та їх співвідношення?

6. Яві Ви знаєте розміри?

7. Які Ви знаєте знаки альтерації?

8. Які Ви знаєте інтервали?

9. Які Ви знаєте акорди та їх обернення?

10. Що таке гама? Які види гам Ви знаєте?

11. Оркестри (ансамблі) духових інструментів.

Рекомендована література:

• Навчальний репертуар ДМШ (І-ІІ кл.) [Текст]/ укладач І.Якустіді. - К.: Музична Україна, 1984.
• Навчальний репертуар ДМШ (Ш кл.) [Текст]/ укладач І.Якустіді. - К.: Музична Україна, 1985.
• Навчальний репертуар ДМШ (ГУ) [Текст]/ укладач І.Якустіді. - К.: Музична Україна, 1986.
• Пьесы, этюды. Упражнения. Ансамбль. ДМШ (І-ІУ кл.) [Текст]/ составитель В.Полех. - М.: Музыка, 1975.

abiturientu2016

abiturientu2016 1

MenuGo to top