Menu

Народне інструментальне мистецтво (народні інструменти)

Пояснювальна записка

Умови проведення фахового вступного випробування для кожного абітурієнта, що подає документи на спеціалізацію «Народне інструментальне мистецтво» (народні інструменти) на денну форму навчання, передбачають відповідність певному рівню компетенції.

Правила прийому до Калуського коледжу культури і мистецтв вимагають від абітурієнтів, що бажають навчатися за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів зі спеціальності «Народне інструментальне мистецтво» (народні інструменти), мати базову середню освіту (9, 10 класів для вступу на денну форму навчання), або повну загальну середню освіту (11 класів для вступу на денну форму навчання), відповідну музичну підготовку (дитяча музична школа, школа мистецтв, музична студія тощо).

Програмові вимоги до абітурієнтів при складанні екзамену «Музичне мистецтво» зі спеціалізації: «Народне інструментальне мистецтво» (народні інструменти)

1. Обов’язкова присутність абітурієнтів на консультації та вступному випробуванні з фаху у встановлений Приймальною комісією термін.

2. Наявність музичних даних для занять за спеціальністю:

• музичний слух,

• почуття ритму,

• музична пам’ять,

• інтонування звуків,

• володіння навиками гри на музичному інструменті відповідно до отриманої попередньої музичної освіти.

3. Наявність музичного інструменту, нотного матеріалу творів, що виконуються на вступному випробуванні з фаху.

Абітурієнт на вступному випробуванні з фаху повинен продемонструвати вміння володіти одним з музичних інструментів і виконати два твори різного характеру.

4. Під час вступного випробування з фаху абітурієнт проходить перевірку музичних даних (музичного слуху, ритму, інтонування, музичної пам’яті).

- Перевірка музичного слуху проводиться за допомогою визначення інтервалів та акордів після програвання їх екзаменатором, інтонування звуків - за допомогою повтору голосом звуків або мелодії після програвання їх екзаменатором.

- Абітурієнт повинен вміти також зіграти фразу (мелодію), запропоновану екзаменатором, на інструменті, відтворити ритмічний малюнок.
Особи, які закінчили музичну школу або школу мистецтв, повинні вміти визначити на слух інтервали, тризвуки та їх обернення, акорди домінантної групи.

5. Підготувати відповіді на теоретичні питання
1. Назвіть:
- стрій Вашого інструменту,

- динамічні відтінки,

- головні штрихи,
- відомі вам співвідношення,
- розміри,

- знаки альтерації,

- інтервали,
- акорди та їх обернення,
- оркестри (ансамблі) народних інструментів.
2. Що таке гама? Які їх види Ви знаєте?

3. Визначте місце запису ноти на нотному стані (за вимогою екзаменатора).


Рекомендована література:

• Навчальний репертуар ДМШ (І-ІІ кл.) [Текст]/ укладач І.Якустіді. - К.: Музична Україна, 1984.
• Навчальний репертуар ДМШ (Ш кл.) [Текст]/ укладач І.Якустіді. - К.: Музична Україна, 1985.
• Навчальний репертуар ДМШ (ГУ) [Текст]/ укладач І.Якустіді. - К.: Музична Україна, 1986.
• Пьесы, этюды. Упражнения. Ансамбль. ДМШ (І-ІУ кл.) [Текст]/ составитель В.Полех. - М.: Музыка, 1975.

abiturientu2016

abiturientu2016 1

MenuGo to top