Menu

Народне пісенне мистецтво

Пояснювальна записка

Умови проведення фахового вступного випробування для кожного абітурієнта, що подає документи на спеціалізацію «Народне пісенне мистецтво» на денну форму навчання, передбачають відповідність певному рівню компетенції.

Правила прийому до Калуського коледжу культури і мистецтв вимагають від абітурієнтів, що бажають навчатися за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів зі спеціальності «Народне пісенне мистецтво», мати базову середню освіту (9, 10 класів для вступу на денну форму навчання) або повну загальну середню освіту (11 класів для вступу на денну форму навчання), загальну музичну підготовку (середня школа, дитяча музична школа, школа мистецтв, музична студія тощо).

Програмові вимоги до абітурієнтів при складанні екзамену «Музичне мистецтво» зі спеціалізації: «Народне пісенне мистецтво» 

1. Обов’язкова присутність абітурієнтів на консультації та вступному випробуванні з фаху у встановлений Приймальною комісією термін.

2. Наявність музичних даних для занять за спеціальністю:

• музичний слух,

• почуття ритму,

• музична пам’ять,

• інтонування звуків,

• володіння навиками співу (при наявності музичної освіти – гри на музичному інструменті відповідно до отриманої попередньої музичної освіти).

Абітурієнт обов’язково повинен виконати два вокальні твори різного характеру (без супроводу або з ним).

3. Під час вступного випробування з фаху абітурієнт проходить перевірку музичних даних (музичного слуху, ритму, інтонування, музичної пам’яті).

- Перевірка музичного слуху проводиться за допомогою визначення кількості звуків, інтервалів та акордів після програвання їх екзаменатором.

- Перевірка інтонування звуків проводиться за допомогою повтору голосом звуків або мелодії після програвання їх екзаменатором.


- Відтворити ритмічний малюнок, запропонований екзаменатором.

- Для абітурієнтів, які закінчили музичну школу або школу мистецтв, вміти визначити на слух інтервали, тризвуки та їх обернення, домінант септакорд, лади (мажор, мінор).

4. Підготувати відповіді на теоретичні питання («Музичне мистецтво. Художня культура»):
1. Які ви знаєте жанри вокальної музики?
- хорової?
- музично-сценічної?
2. Чим відрізняється музична мова від літературної?
3. Що таке духовна музика?
4. Які музичні стилі вам відомі?
5. Які емоційні стани може виражати музика?
6. Що таке народна музика?
7. Що означають поняття:
- арія,
- романс,
- вокаліз,
- реквієм,
- опера,
- дует,
- тріо,
- ансамбль тощо?
8. Які жанри народних пісень ви знаєте?
9. Що таке музичний інтервал?
10. Які музичні інтервали ви знаєте?
11. Що таке тризвук?
12. Чим відрізняється мажор від мінору?
13. Що таке ритм, метр, розмір музичного твору?
14. Домінантовий септакорд?
15. Назвіть види хорових голосів.
16. Назвіть динамічні відтінки.
17. Назвіть головні штрихи.
18. Які Ви знаєте тривалості та їх співвідношення?
19. Які Ви знаєте розміри?
20. Які Ви знаєте знаки альтерації?
21. Які Ви знаєте акорди та їх обернення?
22. Що таке гама? Які їх види Ви знаєте?
23. Які хори вам відомі?

Рекомендована література:

1. Вокально-педагогічний репертуар. Романси і пісні для баритона в супроводі фортепіано. Укл. Далецький О.–М.:Музика, 1982.
2. Репертуар початкуючого співака. Для низьких чоловічих голосів. Укл. Далецький О.–М.:Музика, 1971.
3. Педагогічний репертуар вокаліста. Українські народні пісні. Укл. Макарова. Н. –К.:, 1968.
4. Хрестоматія для співів. Народні пісні. Для середніх і низьких голосів. І-ІІ курси музичних училищ. Укл. Тихонова К. і Фортунатова К. –М.:Музика, 1971.
5. Бетховен Л. Пісні. Зошит І. Тт.1-3. М-:Музика, 1969-70.
6. Бетховен Л. Пісні для дітей та юнацтва. –М.:Музика, 1979.
7. З репертуару Литвиненко-Вольгемут М. Укл. Ржецька Л.-К.:,1969.
8. Педагогічний репертуар початкуючого співака. Тенор. Укл. Віленська І. – К.,1969.
9. Хрестоматія для співу. Народні пісні для високого голосу, 1-2 курси музичних училищ. Укл. Тихонова К. і Фортунатова.-М,:Музика, 1979.
10. Хрестоматія для співу. Пісні, романси, арії. 1-2 курси відділень акторів музичної комедії театральних інститутів. Пісні, романси, арії. Укл.П. Портнягін і Вознесенська Е.-М.:Музика,1973.
11. Хрестоматія для співу. Вокально-педагогічний репертуар для тенора. Укл. Кильчевська А. -М.:Музика,1972.
12. З репертуару Гмирі Б. Укл. Шеффер Г.-К.:Муз.Україна,1972.
13. Шамо І. Пісні для співу, соло, ансамблю у супроводі фортепіано. Під ред. Майбороди І.-К.:Музична Україна, 1975.
14. Українські народні пісні з репертуару Мокренка А. –К.:Музична Україна, 1980.
15. Репертуар початкуючого співака. Пісні і романси для мецо-сопрано. Укл. Далецький О.-М.:Музика, 1976.
16. Монюшко С. Вокальна бібліотека художньої самодіяльності. –М.:Музика, 1960.
17. Збірник «Хвилі дніпровські». Пісні і романси українських композиторів з фортепіано. –К.:Музична Україна, 1967
18. Майборода Г. Пісні для голосу і хору. М,:Радянський композитор. 1975.
19. Збірник «Співає Франція». –М.:Музика, 1973.
20. «Хрестоматія вокального педагогічного репертуару» для сопрано, ч.1 –М., 1969.

abiturientu2016

abiturientu2016 1

MenuGo to top