Menu

Видовищно-театралізовані заходи

Пояснювальна записка

Умови проведення фахового вступного випробування для кожного абітурієнта, що подає документи на спеціалізацію «Видовищно-театралізовані заходи» на денну або заочну форми навчання, передбачають відповідність певному рівню компетенції.

Правила прийому до Калуського коледжу культури і мистецтв вимагають від абітурієнтів, що бажають навчатися за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів зі спеціальності «Видовищно-театралізовані заходи» мати базову середню освіту (9, 10 класів для вступу на денну форму навчання) або повну загальну середню освіту (11 класів для вступу на денну форму навчання). Усі вступники даної спеціалізації повинні підготувати репертуар, передбачений програмою творчого конкурсу та Правилами прийому.

Присутність абітурієнтів на консультації та вступному випробуванні з фаху у встановлений Приймальною комісією термін - обов’язкова.

Програмові вимоги до абітурієнтів при складанні екзамену «Художня культура» для спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи»

Абітурієнт повинен:
1. Виконати літературні твори: вірш, байку та уривок з прози;
2. Виконати режисерський етюд на тему, запропоновану екзаменатором, або підготовлений заздалегідь;
3. Виконати пісню, танок, або пластичну композицію;
4. Для визначення відчуття ритму повторити за екзаменатором ритмічний рисунок;
5. Виявити знання з питань теорії та історії театрального мистецтва, творів української та світової драматургії;
6. Відповісти на питання, поставлені комісією, що виявляють рівень його зацікавленості майбутньою професією та особливостями майбутньої спеціальності, загальної культури і громадянської позиції (кругозір майбутнього студента).

Орієнтовні питання до співбесіди:
1. Режисура як наука, мистецтво і професія.
2. Лесь Курбас - режисер-новатор.
3. Українські режисери XX ст.
4. Символ, метафора, алегорія - засоби театралізації. Як ви це розумієте?
5. Провідні режисери минулого і сучасності.
6. Назвіть драматичні театри вашого міста, розкажіть про їх творчу діяльність.
7. Чи Ви були свідком або учасником якого-небудь масового дійства?
8. Які останні театральні вистави Ви бачили, їх мистецький вплив на суспільство?
9. Які народні обряди ви знаєте?
10. Назвіть українські свята (державні, народні та ін.)
11. Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови.
12. Охарактеризуйте поняття театру як синтезу мистецтв.
13. Основні елементи художньо-образної мови театрального мистецтва.
14. Театральні професії (актор, режисер та ін.). 
15. Художня культура народна і професійна взаємодія, духовна і світська культура.
16. Культурно-мистецькі заклади, (театри, музеї, концертні зали тощо). 
Пам’ятні місця краю, пов’язані з життям і творчістю відомих митців.

Література для вступників
Горбов А. Постановка видовищно-театралізованих заходів. – К., 2010.
Режисура шкільних свят.- К., 2009.
Василько В. Фрагменти режисури. – К., 1967.
Курбас Л. Березіль. – К., 1988.
Курбас Л. Молодий театр. – К., 1991.
Неллі В. Про режисуру. – К., 1977.
Образцов С. Моя профессия. – М.,1981.
Станіславський К. Моє життя в мистецтві. – К.,1955.
Станіславський К. Етика. – М., 1961.
Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х книгах. – Л., 1980.
Эфрос А. Професия – режиссер. – М., 1979.
Юра Г. Режисер у театрі. – К., 1967.

Вимоги до оцінювання знань абітурієнтів

1. Художня інтерпретація (володіння методами та специфікою постановки різножанрових видовищно- театралізованих заходів, майстерністю виконання літературних творів, розкриття художнього змісту, кінострічки бачення, жанрових та стилістичних особливостей твору, переконливість та індивідуальні риси виконання )

2. Техніка виконання (володіння професійними навиками, володіння технікою мови, виразними засобами театру (словесними, тональними, пластичними)

3. Артистизм (зовнішній вигляд, концертна витримка, сценічність, уміння та навички саморегулювання)

 

Рівні навчальних досягнень Бали для абітурієнтів на базі повної загальної середньої освіти

Бали для абітурієнтів на базі базової загальної середньої освіти

Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів

І

Високий

200

12 Має високий рівень необхідних професійних даних, бездоганно виконує підготовлений репертуар, який відповідає програмовим вимогам абітурієнтів, демонструє високий рівень акторських умінь та навичок (творчу, артистичну індивідуальність, темперамент, самобутність, образність бачень прочитаного матеріалу, живе звучання кожного слова) при виконанні літературних творів та сценічного етюду; дає повну та вичерпну відповідь на теоретичні запитання. Повністю відповідає всім вимогам до вступу на спеціалізацію «Видовищно-театралізовані заходи».

190,5 – 199,0

11 Має високий рівень необхідних професійних даних, якісно виконує репертуарні твори та сценічний етюд, що за складністю та різноплановістю відповідають програмним вимогам; демонструє високий рівень володіння акторськими даними, але дає частково обмежену теоретичну відповідь.
181,0 – 189,5 10 Має високий рівень необхідних професійних даних, якісно виконує репертуарні твори та сценічний етюд, але припускається незначних недоліків, дає частково обмежену теоретичну відповідь.

ІІ

Достатній

171,5 – 180,0

9

Абітурієнт виявляє достатній рівеньволодіння професійними навиками, володіння технікою мови,виразними засобами театру (словесними, тональними, пластичними), однак мають місце окремі недоліки при виконанні репертуару, демонструє достатній рівень володіння акторською технікою, дає не повну відповідь на теоретичні питання.

162,0 – 170.5 8

Абітурієнт виявляє достатній рівеньволодіння професійними навиками, володіння технікоюмови,виразними засобами театру (словесними, тональними, пластичними), однак мають місце окремі недоліки при виконанні репертуару. Виконує репертуар невпевнено, помиляється; демонструє достатній рівень володіння акторською технікою, але навички мають певну недосконалість; дає не повну відповідь на теоретичні питання.

152,5 – 161,1 7 Абітурієнт виявляє достатній рівеньволодіння професійними навиками, володіння технікою мови, виразними засобами театру (словесними, тональними, пластичними), однак мають місце наявні недоліки при виконанні репертуару. Виконує репертуар невпевнено, помиляється, зупиняється; демонструє обмежений рівень володіння акторською технікою, дає не повну відповідь на теоретичні питання.

III

Середній

143,0 – 151,6 6

Має середній рівень професійних даних, виконання репертуару недостатньо відповідає вступним висогам, поводить себе невпевнено, володіє певними виразними засобами при виконанні репертуару, але має недостатній рівень техніки виконання літературних творів та артистизму, дає не повну відповідь на теоретичні питання.

133,5 – 142,1 5 Має середній рівень професійних даних, виконання репертуару недостатньо відповідає вступним вимогам (літературні твори одноманітні та відсутній один номер із необхідного репертуару); демонструючи свій виступ, абітурієнт часто помиляється, недостатньоволодіє професійними навиками, дає не повну відповідь на теоретичні питання.
124,0 – 132,6 4 Має середній рівень професійних даних, виконання репертуару недостатньо відповідає вступним вимогам (літературні твори одноманітні та відсутній один номер із необхідного репертуару); демонструючи свій виступ, абітурієнт часто помиляється, недостатньоволодіє професійними навиками (недотримується концертної витримки, недостатньо сценічний, не володіє уміннями саморегулювання),дає не повну відповідь на теоретичні питання.

IV

Початковий

118,0 – 123,4 3 Абітурієнт має низький рівень професійних даних, неспроможний виконати програму, або виконує лише окремі фрагменти репертуарних творів, має примітивно сформоване художнє мислення, слабкі акторські та словесні дані(техніку мови, виразні засоби театру (словесні, тональні, пластичні). Не відповідає на теоретичні питання в повному обсязі.
112,0 – 117,4 2

   Абітурієнт має низький рівень професійних даних, неспроможний виконати програму, не відповідає вступним вимогамм (підготовлено лише один твір із потрібного репертуару). Неспроможний виконати програму. Виконує літературні твори із значною кількістю помилок, або виконує лише окремі франменти, демонструє обмежені акторські та словесні данімає примітивно сформоване художнє мислення.

Не відповідає на теоретичні питання .

106,0 0- 111,4 1 Абітурієнт не відповідає жодній із програмових вимог для вступу на спеціалізацію «Видовищно-театралізовані заходи», неспроможний виконати програму, має примітивно сформоване художнє мислення, не володіє акторськими та словесними даними.Не відповідає на теоретичні питання.
MenuGo to top