Menu

Видовищно-театралізовані заходи

Пояснювальна записка

Умови проведення фахового вступного випробування для кожного абітурієнта, що подає документи на спеціалізацію «Видовищно-театралізовані заходи» на денну або заочну форми навчання, передбачають відповідність певному рівню компетенції.

Правила прийому до Калуського коледжу культури і мистецтв вимагають від абітурієнтів, що бажають навчатися за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів зі спеціальності «Видовищно-театралізовані заходи» мати базову середню освіту (9, 10 класів для вступу на денну форму навчання) або повну загальну середню освіту (11 класів для вступу на денну форму навчання). Усі вступники даної спеціалізації повинні підготувати репертуар, передбачений програмою творчого конкурсу та Правилами прийому.

Присутність абітурієнтів на консультації та вступному випробуванні з фаху у встановлений Приймальною комісією термін - обов’язкова.

Програмові вимоги до абітурієнтів при складанні екзамену «Художня культура» для спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи»

Абітурієнт повинен:
1. Виконати літературні твори: вірш, байку та уривок з прози;
2. Виконати режисерський етюд на тему, запропоновану екзаменатором, або підготовлений заздалегідь;
3. Виконати пісню, танок, або пластичну композицію;
4. Для визначення відчуття ритму повторити за екзаменатором ритмічний рисунок;
5. Виявити знання з питань теорії та історії театрального мистецтва, творів української та світової драматургії;
6. Відповісти на питання, поставлені комісією, що виявляють рівень його зацікавленості майбутньою професією та особливостями майбутньої спеціальності, загальної культури і громадянської позиції (кругозір майбутнього студента).

Орієнтовні питання до співбесіди:
1. Режисура як наука, мистецтво і професія.
2. Лесь Курбас - режисер-новатор.
3. Українські режисери XX ст.
4. Символ, метафора, алегорія - засоби театралізації. Як ви це розумієте?
5. Провідні режисери минулого і сучасності.
6. Назвіть драматичні театри вашого міста, розкажіть про їх творчу діяльність.
7. Чи Ви були свідком або учасником якого-небудь масового дійства?
8. Які останні театральні вистави Ви бачили, їх мистецький вплив на суспільство?
9. Які народні обряди ви знаєте?
10. Назвіть українські свята (державні, народні та ін.)
11. Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови.
12. Охарактеризуйте поняття театру як синтезу мистецтв.
13. Основні елементи художньо-образної мови театрального мистецтва.
14. Театральні професії (актор, режисер та ін.). 
15. Художня культура народна і професійна взаємодія, духовна і світська культура.
16. Культурно-мистецькі заклади, (театри, музеї, концертні зали тощо). 
Пам’ятні місця краю, пов’язані з життям і творчістю відомих митців.

Література для вступників
Горбов А. Постановка видовищно-театралізованих заходів. – К., 2010.
Режисура шкільних свят.- К., 2009.
Василько В. Фрагменти режисури. – К., 1967.
Курбас Л. Березіль. – К., 1988.
Курбас Л. Молодий театр. – К., 1991.
Неллі В. Про режисуру. – К., 1977.
Образцов С. Моя профессия. – М.,1981.
Станіславський К. Моє життя в мистецтві. – К.,1955.
Станіславський К. Етика. – М., 1961.
Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х книгах. – Л., 1980.
Эфрос А. Професия – режиссер. – М., 1979.
Юра Г. Режисер у театрі. – К., 1967.

Вимоги до оцінювання знань абітурієнтів

1. Художня інтерпретація (володіння методами та специфікою постановки різножанрових видовищно- театралізованих заходів, майстерністю виконання літературних творів, розкриття художнього змісту, кінострічки бачення, жанрових та стилістичних особливостей твору, переконливість та індивідуальні риси виконання )

2. Техніка виконання (володіння професійними навиками, володіння технікою мови, виразними засобами театру (словесними, тональними, пластичними)

3. Артистизм (зовнішній вигляд, концертна витримка, сценічність, уміння та навички саморегулювання)

MenuGo to top