Menu

Комісії

Циклова комісія викладачів хореографічних дисциплін

В серпні місяці 1966 року було здійснено І набір студентів у Снятинському культурно – освітньому училищі на спеціальність „Хореографія”. Першим викладачем був Саренко Василь Гефійович. З кожним роком змінювались вимоги до спеціаліста, змінювалась кваліфікація, приходили нові викладачі. За роки існування в училищі (тепер коледжі) спеціальності „Хореографія” працювали викладачі – хореографи: Сивий Василь, Фокіна Людмила, Погасян Емма, Кричківська Ольга, Поліняєв Володимир, Чуєв Володимир, Новікова Надія.

 За 46 років склад викладачів змінювався. В коледж прийшли працювати, після закінчення вищих навчальних закладів, випускники: Ляшкевич Марія, Гордієнко Мирослава, Лазорів Ганна, Васюта Микола, Даниляк Федір.

 У 1996 році починається підготовка кадрів нової кваліфікації: „ артист ансамблю народного танцю, викладач хореографічних дисциплін, керівник ансамблю народного танцю”.

 Викладацький склад циклової комісії хореографічних дисциплін здатний вирішувати всі завдання, які ставить перед вищою мистецькою школою українська держава.

 Основними завданнями викладачів циклових комісій є розгляд питань професіональної підготовки студентів, інформаційного забезпечення навчального процесу; впровадження інноваційних методів навчання; проведення внутрішнього навчального контролю (готовності викладачів до теоретичних та практичних занять, контроль за взаємовідвідуванням викладачів циклу, за використанням в навчальному процесі сучасної літератури тощо).

Викладачі циклової комісії постійно працюють над підвищенням педагогічної майстерності, ведуть науково-дослідну роботу, беруть участь у конференціях різного рівня, мають сертифікати учасників всеукраїнських та міжнародних конференцій
Все це свідчить про те, що в коледжі створена творча атмосфера для професійного зростання викладачів. А їх професійні досягнення підкреслюють рівень їх можливостей по створенню комфортних умов для навчання і виховання студентів, забезпечення високого рівня професійної підготовки, розвитку їх творчості та формування особистісних якостей.

 На цикловій комісії працюють:

 •  Квецко Ольга Ярославівна – голова циклової комісії хореографічних дисциплін, викладач «вищої категорії».
  З 2001-2007 року навчалась в Київському Національному університеті культури і мистецтв.
  Художній керівник та балетмейстер – постановник Народного ансамблю танцю «Мереживо» Калуського коледжу культури і мистецтв. Навчається в аспірантурі Київської Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв України на кафедрі «теорія та історія культури і музикознавства» та працює над дисертаційним дослідженням «Хореографічна культура бойків на Прикарпатті кінця ХХ – початку ХХІ століть».
  Надруковані наукові статті в журналах «Молодий вчений», тема статті «Бойківський танець в контексті розвитку українського народно-сценічного танцю» та в журналі «Вісник НАКККІМ», тема статті «Збереження автентичності в хореографічних постановках Марії Ляшкевич та Федора Даниляка».
  Опубліковані тези в наукових конференціях:
  - Міжнародна конференція «Мистецька освіта в культурному просторі України ХХІ століття», тема тез «Автентичний бойківський танець як джерело наукових досліджень етнохореолога Р. Гарасимчука».
  - Міжнародної науково-практичної конференції «Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии» м. Москва (Росія), тема тези «Педагогические основы методики преподавания хореографических дисциплін».
  - Міжнародна конференція "Перспективи розвитку сучасної науки" м. Херсон, тема тези « Хореографічна культура бойків Івано-Франківської області як складова частина етнографічних».
 • Лазорів Ганна Дмитрівна – викладач «вищої категорії». 
  Закінчила Київський інститут культури ім. Корнійчука – 1977 рік. Викладач з багаторічним стажем роботи, розробила ряд методичних розробок та рекомендацій з хореографії, серед них: 
  • «Художній образ в хореографічному мистецтві»;
  • «Проблеми становлення народно-сценічного танцю»;
  • Навчальний посібник «Історія розвитку історико - побутового танцю».
  Працює над проблемою підготовки викладачів фахових дисциплін, артистів ансамблів танцю, керівників хореографічних колективів.
 • Самочко Наталія Ярославівна – викладач «першої категорії»
  Закінчила Інститут мистецтв Прикарпатського Національного університету імені В. Стефаника в 2008 році. 
  Науково-методична проблема викладача: «Формування хореографічної культури підлітків засобами хореографії». 
  Розробила навчальні програми з дисциплін «Дуетний танець», «Методика роботи з хореографічним колективом». куратором навчальних академічних груп спеціальності «Хореографія». Проведені відкриті заходи та виховні години: «Хореографічний образ в творах Т.Г. Шевченка», «Україна, як мати у світі одна», «Герої не вмирають», «Суверенна моя і Соборна Україна – мій уклін тобі, мій тобі спів».
  Самочко Н.Я. є одним із організаторів і учасників обласного хореографічного семінару з народної хореографії на базі Калуського коледжу культури і мистецтв для керівників хореографічних колективів Івано-Франківської області 2014 року.
 • Халецька Ірина Миколаївна - викладач «першої категорії».
  Закінчила Київський Національний університет культури і мистецтв в 2009 році.
  Науково-методична проблема, над якою працює викладач: «Становлення особистості як майбутнього фахівця в галузі хореографічного мистецтва».
  Розробила ряд методичних розробок та рекомендацій, серед них:
  • «Особливості становлення балетного мистецтва ХІХ – ХХ століття».
  • Навчальний посібник «Методика роботи з хореографічним колективом».
  Є репетитором Народного ансамблю танцю «Мереживо» Калуського коледжу культури і мистецтв.
  Учасник багатьох Всеукраїнських та обласних семінарів з хореографії.
  Тренер студії спортивного бального танцю IDS Imperial dance studio м. Калуш.
 • Лопух Анастасія Ігорівна – викладач-спеціаліст. 
  Закінчила Інститут мистецтв Прикарпатського Національного університету імені В. Стефаника в 2012 році.
  Хореограф – викладач Балетної школи В. Пісарєва Івано-Франківської обласної філармонії.
  Хореограф балетної школи в м. Долина.
  Основний принцип роботи: «Естетичне виховання дітей засобами класичного танцю».
 • Євенко Галина Іллівна - концертмейстер циклової комісії хореографічних дисциплін з народного танцю та українського танцю.
  Закінчила Калуський коледж культури і мистецтв у 1982 році. Багаторічний досвід концертмейстера з хореографічними колективами міста Калуша є важливим чинником у професійній роботі.
  Концертмейстер Зразкового дитячого ансамблю танцю «Веселка» п/к «Юність» м. Калуша.
  За свою роботу неодноразово нагороджена грамотами управління культури міста Калуша.
  Основний принцип роботи: «Вдосконалення виконавської майстерності на заняттях з хореографічних дисциплін».

Циклова комісія викладачів бібліотечних дисциплін

«Робота з документами не рутинна справа, а інформаційна необхідність!»

Перспективні цілі, завдання і напрями підготовки бібліотечних кадрів на спеціальності базуються на кращих традиціях та більш ніж 60 річному досвіді підготовки фахівців в Калуському коледжі культури і мистецтв. Впродовж років в КККіМ, який розпочав свою історію ще зі Снятина, функціонував бібліотечний відділ. Всі викладачі, які в різні роки ділилися своїми знаннями, практичними вміннями та досвідом, залишили творчий доробок, хороші спогади колег, повагу випускників. Девізом роботи комісії був : «Праця, оптимізм, постійне самовдосконалення - запорука життєвого успіху». Бібліотечний відділ був відкритий в 1954 році. На ньому в різні роки працювали такі викладачі: Кміч І.В., Селюх Є.С., Пунда Н. М., Кравців Д.Ф, Марищук О.І.

В коледжі працює бібліотека з сучасним читальним залом, яку очолює фахівець з багаторічним досвідом Марищук О.І.

Відділ гордиться своїми випускниками, які працюють не лише в бібліотеках різних типів і видів, але й книжкових і газетно-журнальних видавництвах, редакційно-видавничих відділах, поліграфічних і книготоргових підприємствах, інформаційних та інформаційно-аналітичних центрах. Продовжують навчання у Львівському національному університеті ім. І.Я.Франка, Рівненському державному гуманітарному університеті, Київському національному університеті культури і мистецтв, Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, Львівській академії друкарства.

Першочерговим завданням, яке стоїть перед комісією, є формування творчої особистості, професіоналів, які готові до інноваційних змін, позитивно мислять, креативно діють, відкриті до сприйняття інформації і поважають свободу вибору кожної людини.
Основними напрямами роботи комісії викладачів бібліотечних дисциплін є формування компетенцій майбутнього фахівця, який би:

 • розумів суть, соціальну значимість своєї майбутньої професії, проявляв до неї стійкий інтерес;
 • організовував власну діяльність, визначав методи, способи виконання професійних завдань, оцінював їх ефективність і якість;
 • вирішував проблеми, оцінював ризики, приймав рішення в нестандартних ситуаціях;
 • здійснював пошук, аналіз, оцінку інформації, необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, професійного і особистісного розвитку;
 • використовував інформаційно-комунікаційні технології для вдосконалення професійної діяльності;
 • працював в колективі, забезпечував його згуртованість, ефективно спілкувався з колегами, керівництвом, користувачами;
 • ставив цілі, мотивував діяльність підлеглих, організовував і контролював їх роботу з прийняттям на себе відповідальності за результат виконання завдань;
 • визначав завдання професійного і особистісного розвитку, займався самоосвітою, підвищував кваліфікацію.

Стратегія розвитку бібліотек як триєдиного бібліотечно-бібліографічного, науково-інформаційного та культурно-освітнього комплексу практично формує новий тип бібліотеки, відтворення якого неможливе без сучасної фахової підготовки молодих спеціалістів. Адже сучасна бібліотека орієнтована в своїй діяльності на розвиток інтеграційної функції, що забезпечує формування ресурсів, які охоплювали б усі знання, продукує технологію, що ґрунтується на найновіших досягненнях у галузі обробки, передавання та збереження даних, і забезпечує органічне включення бібліотечно-інформаційного комплексу до світового віртуального інформаційного простору. Найголовнішим для хорошого фахівця є усвідомлення сили бібліотеки, бо сьогодні вона є ареною відразу двох революцій - ментальної та технологічної.


Навчаємось, відпочиваємо, креативимо

Комісія образотворчого мистецтва

         Образотворче мистецтво є невід’ємною частиною духовного життя особистості. Воно презентує навколишній світ у художньо-образній формі, акумулює в собі багатий естетичний досвід людства. На його визначальній якості наголошував В. О. Сухомлинський: «Мистецтво – це час і простір, в якому живе краса людського духу. Як гімнастика випрямляє тіло, так мистецтво випрямляє душу. Пізнаючи цінності мистецтва, людина пізнає людське в людині, підносить себе до прекрасного, переживає насолоду. Пізнаючи мистецтво в собі, пізнаєш природу, життя світу, сенс життя, пізнаєш душу – талант. Вище цього щастя немає».

         Професія художника-педагога, викладача початкових спеціалізованих навчальних закладів безпосередньо пов’язана з мистецтвом, адже підготовка до неї вимагає від студентів потужної системи знань в галузі образотворчого мистецтва.

         Спеціальність «Образотворче мистецтво» пройшла складний і цікавий шлях розвитку.

            У серпні 1992 року в Калуському училищі культури була заснована спеціалізація художнього оформлення засобів наочної агітації та пропаганди (оформлення афіш, лозунгів, плакатів), а вже в 1995 році за сприянням Верховної ради України та депутатів обласної ради було створено спеціальність «Образотворче та декоративно-прикладного мистецтво» з підготовки художників-виконавців, керівників аматорських колективів (гуртків, студій) та викладачів образотворчого та декоративно – ужиткового мистецтва.

            У 1996 році перші випускники отримали дипломи «молодших спеціалістів» за кваліфікацією художник-виконавець, керівник аматорських колективів та викладач декоративно–прикладного мистецтва. Очолював спеціальність Василь Андрійович Цапів.

            З кожним роком кількість абітурієнтів, які мріють вступити до Калуського коледжу культури і мистецтв, пов’язати своє майбутнє з образотворчою та декоративно – прикладною діяльністю значно зростає. Воно й не дивно: людина, яка вміє мислити й творити, впевнено дивиться вперед.

         Протягом чотирьох років навчання студенти мають можливість проявити свої таланти, розвинути вміння та навики під час навчально-виховного процесу, продемонструвати свої найкращі якості під час проведення науково– теоретичних конференцій, презентацій пошуково–дослідницьких робіт, мистецьких заходів, творчих звітів, виставок, семестрових переглядів та захисту дипломних робіт.

            Наші випускники впевнено з року в рік поповнюють ряди студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (Львівська академія мистецтв, Прикарпатський інститут мистецтв, Київський національний університет культури і мистецтв, Київський інститут дизайну та ін.), стають досвідченими художниками та викладачами образотворчого мистецтва.

         З 2008 року проводиться набір студентів за спеціальністю «Образотворче мистецтво», які отримують диплом «молодшого спеціаліста» з кваліфікацією художника-виконавця, викладача початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

        Зараз циклову комісію «Образотворче мистецтво» очолює Меленюк Тетяна Василівна – випускниця Львівської національної академії мистецтв, викладач вищої категорії, досвідчений педагог, викладач рисунку, живопису, композиції, педагогічної практики. Вся робота комісії спрямована на підготовку конкурентоспроможних фахівців напрямку «Мистецтво», здатних працювати в нових ринкових умовах.

         Сеничак Любов Василівна – випускниця Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, працює в коледжі з 2003 року. Любов Василівна – викладач першої категорії, викладає дисципліни: «Основи кольорознавства», «Графічні техніки», «Технологію і матеріалознавство», «Методику викладання ОМ», «Живопис». Викладач постійно працює над вдосконаленням педагогічного досвіду, у викладанні дисциплін використовує інноваційні методи навчання, займається творчою діяльністю.

                 Олінкевич Юлія Василівна – викладач другої категорії, випускниця Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету                            ім. В. Стефаника. В Калуському коледжі культури і мистецтв працює з 2009 року, викладає дисципліни: «Рисунок», «Креслення і перспективу», «Пленерну практику», «Шрифти і проектну графіку», «ДПТ». Юлія Василівна – вимогливий викладач, добрий фахівець, постійно працює над вдосконаленням свого педагогічного досвіду, займається декоративно-прикладною творчістю.

         З 2009 року в коледжі працює Белей Світлана Богданівна - випускниця Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету                          ім. В. Стефаника, добрий фахівець, викладач рисунку, живопису, композиції, скульптури. Світдана Богданівна завідує кабінетом методики викладання спеціальних дисциплін, впроваджує нові форми та методи навчання в освітньо-виховному процесі циклової комісії, творчо вдосконалюється.

         Штундер Ірина Ігорівна в коледжі працює з 2009 року, спочатку на посаді лаборанта, а вже з 2015 року – викладачем навчальної та педагогічної практик. Ірина Ігорівна – випускниця Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, добрий фахівець, вимогливий викладач. Викладає дисципліни: «Ознайомчу практику», «Навчальну практику», «Педагогічну практику».

         Височанська Уляна Іванівна – випускниця Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. В Калуському коледжі культури і мистецтв працює з 2013 року, викладає дисципліни: «Комп’ютерну графіку», «Композицію», «Скульптуру». Викладач працює творчо та своєю діяльністю зацікавлює до творчої праці талановитих студентів.

         З 2008 року в коледжі працює Зіняк Ірина Мирославівна - випускниця Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету                              ім. В.Стефаника, добрий фахівець, викладач рисунку, графіки, живопису, композиції, скульптури.

         Івахнюк Віта Станіславівна – викладач другої категорії, випускниця   Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. В Калуському коледжі культури і мистецтв працює з 2008 року, викладає дисципліни: «Рисунок», «Креслення і перспективу», «Пластичну анатомію». Віта Станіславівна – вимогливий викладач, добрий фахівець, постійно вдосконалює свій талант та педагогічну майстерність.

         Багринівська Юлія Михайлівна – випускниця Львівської національної академії мистецтв, молодий та талановитий викладач. В Калуському коледжі культури і мистецтв працює з 2015 року, викладає дисципліни: «Рисунок», «Скульптуру», «Пленерну практику», «Історію образотворчого мистецтва».

        Колектив циклової комісії «Образотворче мистецтво» досить молодий, постійно розвивається, шукає нові шляхи та методи роботи з творчою молоддю Прикарпаття.

 

om

Комісія викладачів хорових та музично-теоретичних дисциплін

NPM

Комісія викладачів хорових та музично-теоретичних дисциплін забезпечує отримання студентами кваліфікації «Керівник аматорського хорового колективу, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності».

Впродовж існування комісії навчальну діяльність на ній здійснювали викладачі: Дзюбанович Ю.В., Куфлюк П.П., Кримський І.А., Кримська І.В., Савостьяненко Г.С., Щавінська Л.В., Пастух М.Д., Мартиненко Г.А., Дурбак В.В., Сафроній О.В., Фішер Р.Й., Гобрей О.М.

Тривалий час комісію очолював Яців Ярослав Петрович, справжній професіонал, майстер хорового диригування, керівник хорового колективу коледжу, викладач навчальних дисциплін «Диригування та читання партитур», «Комп’ютерні технології в музиці». Закінчив Прикарпатський національний педагогічний університет ім. В. Стефаника. Є автором методичних рекомендацій до вивчення навчальної дисципліни «Диригування та читання партитур», рекомендованих Державним методичним центром навчальних закладів культури і мистецтв України.

В 2015 році головою циклової комісії призначено викладача-методиста Сисак Людмилу Михайлівну, фахівця з великим досвідом, викладача музично-теоретичних дисциплін, трудова діяльність якої незмінно пов’язана з Калуським коледжем культури і мистецтв з 1980 року. Закінчила Дрогобицьке музичне училище за спеціальністю «Викладач музично-теоретичних дисциплін» (1979) та Івано-Франківський педагогічний інститут ім. В.Стефаника (1986). Викладає: теорію музики, гармонію, музичну грамоту, сольфеджіо, аналіз музичних творів. Сисак Л.М. є автором методичних робіт: навчального посібника «Аналіз музичних творів» (схваленого Міністерством культури і туризму для використання в навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації); методичних рекомендацій «Практичні поради до вивчення гармонії» (рекомендовані Державним методичним центром навчальних закладів культури і мистецтв України); методичних рекомендацій «Теорія музики в таблицях і схемах» (рекомендовані Державним методичним центром навчальних закладів культури і мистецтв України). Є ініціатором заснування Студентського наукового товариства коледжу.

На комісії працюють викладачі: Бревко Роман Андрійович, Головчин Тарас Іванович, Даниляк Наталія Мирославівна, Кірсанова Ольга Ігорівна, Боєчко Тетяна Андріївна. Навчальну діяльність за сумісництвом здійснюють: Пірус Петро Степанович (директор коледжу), народний артист Пірус Володимир Степанович, Яців Ярослав Петрович (заступник директора з навчальної роботи), Солоджук Оксана Володимирівна.

Бревко Роман Андрійович працює з 1976 року. Випускник Івано-Франківського музичного училища та Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В.Стефаника. Роман Андрійович – викладач вищої категорії, має великий сценічний досвід, стояв біля витоків української естради, був учасником ВІА «Ватра» Львівської філармонії в 70-і роки ХХ століття. Викладає в коледжі навчальну дисципліну «Постановка голосу», є автором методичного посібника «Основи вокального мистецтва», займається публіцистичною діяльністю.

Головчин Тарас Іванович, викладач вищої категорії, випускник Рівненського ДІК, 1995 р. Тривалий час був завідувачем денного та заочного відділення коледжу. Підготував ряд методичних розробок з дисципліни «Диригування та читання партитур». Навчальні заняття викладача відзначаються інформативністю, насиченістю, професійністю.

Даниляк Наталія Мирославівна – викладач музично-теоретичних дисциплін першої категорії. Випускниця Калуського училища культури, закінчила Івано-Франківський педагогічний інститут ім. В.Стефаника (1990). З 2010 року здійснює викладацьку діяльність в Калуському коледжі культури і мистецтв. Навчальні заняття історичного циклу (зарубіжна музична література, українська література, народна музична творчість), які проводить викладач, наповнені глибоким науковим змістом, формують фахівців та виховують громадян України. Наталія Мирославівна є автором методичних рекомендацій «Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Зарубіжна музична література».

Кірсанова Ольга Ігорівна, випускниця Національного університету культури і мистецтв за спеціальністю «Естрадний спів» (2013). Молодий викладач органічно влилася в колектив і долучилася до навчально-виховного процесу на комісії. Вона є активною учасницею концертних програм в коледжі, створила вокальне тріо, до якого залучила студентів свого класу.

У 2015 році свою викладацьку діяльність розпочала випускниця коледжу та Прикарпатського національного педагогічного університету ім. В. Стефаника Боєчко Тетяна Андріївна («Естрадний вокал»), яка має досвід роботи як організатор культурно-дозвіллєвої роботи в місті Калуші і бере участь в концертах як солістка.

Солоджук Оксана Володимирівна, викладач першої категорії. З 2015 року викладає навчальну дисципліну «Постановка голосу» і є керівником народного вокального ансамблю «Намисто», засновником якого була Мартиненко Галина Альбертівна, справу якої продовжувала Дурбак Вікторія В’ячеславівна.

Циклова комісія викладачів загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

SAM 1277

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов'язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодівання азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі циклової комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Довгий час комісією керувала Дзюбанович Любов Володимирівна, а з червня 2012 р. циклову комісію очолила Кучера Наталія Василівна, викладач математики.
До складу комісії входять:

Головчак Любов Андріївна — спеціаліст вищої категорії, викладач іноземної (німецької) мови;

Лесів Микола Миколайович - спеціаліст вищої категорії, викладач фізичного виховання;

Лоза Олег Іванович - спеціаліст вищої категорії, викладач іноземної (англійської) мови;

Грапенюк Анна-Марія Петрівна - спеціаліст другої категорії, викладач правознавства, БЖД, основ охорони праці, соціології;

Стасюк Ігор Зіновійович - спеціаліст першої категорії, викладач історії, філософії, економіки;

Стефанівська Лідія Теодорівна — спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач педагогіки, психології, екології, хімії, біології;

Яців Ольга Анатоліївна - спеціаліст вищої категорії, викладач зарубіжної літератури;

Лесів Святослав Миколайович - спеціаліст другої категорії, викладач фізичного виховання;

Суслик Юлія Миколаївна - спеціаліст першої категорії, викладач української мови та літератури.

Першочерговим завданням, над яким працює комісія, є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста, соціально-зрілої, громадянсько-свідомої та всебічно розвиненої творчої особистості з відповідним рівнем знань, національної та загальнолюдської культури, толерантності.
Основними напрямками роботи комісії є:

• здійснення рішучого повороту від масового навчання до посилення індивідуального підходу, розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів, їхньої самостійної праці, використання активних форм та методів навчання;

• застосовування в навчальному процесі новітніх ефективних навчальних технології, сучасних засобів навчання;

• створення електронного навчально-методичного комплексу студента як перспективного напрямку в організації навчальної діяльності студентів;

• формування мотивації професійних компетенцій при викладанні предметів загальноосвітньої підготовки та навчальних дисциплін освітньо-професійної підготовки молодшого спеціаліста;

• створення та упровадження в навчальний процес науково-методичних засобів навчання як важеля підвищення ефективності та якості освіти;

• активна робота кабінетів навчальних дисциплін, секцій СНТ, гуртків;

• робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;

• підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Викладачі циклової комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін намагаються створити таку систему навчання, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, конструктивність, комунікативність тощо. З метою розв'язання цих завдань циклова комісія впроваджує активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на реалізації компетентністного підходу.

Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій, педагогічної майстерності. З цією метою вони систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії, обласних методичних об'єднань.

Щорічно в коледжі проводиться звіт циклової комісії, олімпіада з циклу загальноосвітніх дисциплін. Викладачі комісії беруть участь у загальноколеджних декадах педагогічної майстерності. З ініціативи викладачів комісії в навчальному закладі проводяться конкурси, вікторини, круглі столи, конференції та інші заходи, на яких поряд з ними активну участь беруть студенти.

Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі циклової комісії велику увагу приділяють і виховному процесу, пам'ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, патріотів України, які повинні мати власні погляди і переконання, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність і відстоювати та захищати свої ідеали й переконання.

Комісією проведено:

Тиждень педагогічних знань 2016;

Тиждень правових знань;

Методичне об'єднання викладачів суспільних дисциплін;

Тиждень педагогічних знань;

Тиждень педагогічних читань В.Сухомлинського

Тиждень педагогічних знань 2017

Тиждень педагогічних знань 2018

Сторінка 1 з 2

MenuGo to top