Menu

Бібліотека коледжу

Список журнальних статей на допомогу педагогічній майстерності

                                         Бібліотека Калуського коледжу культури і мистецтв                            123333

 

 

Список журнальних статей на допомогу педагогічній майстерності

 

 1. «Хмарні технології»в освіті: створення презентацій ( за допомогою інфографіки, скрайбінгів - це прийом анімації з ефектом промальовування від руки – це дуже ефективно і ефектно/Л. Федор// Відкритий урок. – 2015. №1. С. 29-30.
 2. Графічні організатори навчального матеріалу: технології навчання для розвитку критичного мислення/ Л. Мельник// Відкритий урок. – 2013. №3. С. 54-59.
 3. Гугол- сервіси в навчальній діяльності: методичні рекомендації/ В.Дронь//Педагогічна майстерня.- 2016. №12. С. 12-23.
 4. Його величність урок: розробка семінар-практикуму/ С. Максименко// Педагогічна майстерність. – 2016. №11. С. 2-6.
 5. Інтегроване навчання та міжпредметні зв’язки/ Н. Хінціцька// Відкритий урок. – 2013. №2. С. 64-65.
 6. Інтелект-карти на уроках: розвиток мислення, продуктивного навчання і мисленнєвої діяльності – обов’язкова умова творчого навчання / В. Рогай// Відкритий урок. – 2014. №6. С. 18-19.
 7. Інформаційний квест: новий формат пізнавальної діяльності навчання/ І. Шишко// Педагогічна майстерність. – 2016. №10. С. 14-17.
 8. Комунікативно-орієнтоване навчання:інтерактивні форми навчання («мозковий штурм», «мікрофон», парні та групові форми роботи)/А. Остапенко//Відкритий урок. – 2014. №11. С. 56-59.
 9. Критичне мислення: актуальна інфографіка на занятті/ Н. Третякова//Педагогічна майстерність. – 2016. №11. С. 32-35.
 10. Майбутнє онлайн – шкіл: електронне навчання: навчаємося по-новому/ Н. Третякова // Педагогічна майстерність. – 2016. №11. С. 14-20.
 11. Метод помилкового судження: учити вчитися/В. Барчук//Відкритий урок. – 2014. №12. С. 44-45.
 12. Мотивацію на професію: гра як засіб навчання і виховання/ С. Куртова// Відкритий урок. – 2013. №2. С. 60-61.
 13. Оздоровлювальні вправи на кожний урок: руханки, релаксаційні та комунікативні вправи/ О. Жадан// Педагогічна майстерність. – 2016. №9. С. 12-16.
 14. Опитимізація домашнього завдання: прийоми для підвищення рівня якості знань шляхом самостійної навчальної діяльності, методи його перевірки/ О. Гозбенко //Відкритий урок. – 2014. №11. С. 39-42.
 15. Пізнавальна діяльність: активізація пізнавальної діяльності за допомогою мультимедійних засобів навчання/ В. Охремяк//Відкритий урок. – 2014. №11.       С. 62-68.
 16. Семінар-практикум «Шість капелюхів мислення Едварда де Боно» .-Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/psychology/45218/
 17. Система підготовки учителя до уроку: урок як система, конструкція і способи досягнення мети/Г.Терлецька// Відкритий урок. – 2015. №1. С. 22-26.
 18. Створення ситуації успіху:нова педагогічна технологія, спрямована на реалізацію особистісно зорієнтованого навчання/О. Хижняк//Відкритий урок. – 2014. №12.     С. 36-38.
 19. Сучасний урок – кейс-метод/ Г. Соловйова// Відкритий урок. – 2013. №2. С. 62-63.
 20. Усне опитування: активізація розумової діяльності аудиторії/В. Барчук//Відкритий урок. – 2014. №11. С. 36-38.
 21. Формування в учнів історичного світогляду: актуалізація знань із використанням методів «керована діяльність», «прийом синектиики» (групова робота), диспут, дебати/ Л. Копичко// Відкритий урок. – 2015. №7-8. С. 8-9.
 22. Фотографія, кіно, телебачення як медіопродукція: розробка комбінованого уроку/ В. Задорожня// Відкритий урок. – 2013. №3. С. 64-66.
 23. Що робить для освіти ГУГОЛ: гугол Диск і його можливості, правильний пошук в ГУГЛІ/ С. Жицька// Педагогічна майстерність. – 2016. №12. С. 9-11.
 24. Як підготувати відкритий урок/ Л. Шишкіна//Відкритий урок.- 2013. №2. С. 26-27.

Переглянути презентацію

Menu



Go to top