Menu

Комісія образотворчого мистецтва

         Образотворче мистецтво є невід’ємною частиною духовного життя особистості. Воно презентує навколишній світ у художньо-образній формі, акумулює в собі багатий естетичний досвід людства. На його визначальній якості наголошував В. О. Сухомлинський: «Мистецтво – це час і простір, в якому живе краса людського духу. Як гімнастика випрямляє тіло, так мистецтво випрямляє душу. Пізнаючи цінності мистецтва, людина пізнає людське в людині, підносить себе до прекрасного, переживає насолоду. Пізнаючи мистецтво в собі, пізнаєш природу, життя світу, сенс життя, пізнаєш душу – талант. Вище цього щастя немає».

         Професія художника-педагога, викладача початкових спеціалізованих навчальних закладів безпосередньо пов’язана з мистецтвом, адже підготовка до неї вимагає від студентів потужної системи знань в галузі образотворчого мистецтва.

         Спеціальність «Образотворче мистецтво» пройшла складний і цікавий шлях розвитку.

            У серпні 1992 року в Калуському училищі культури була заснована спеціалізація художнього оформлення засобів наочної агітації та пропаганди (оформлення афіш, лозунгів, плакатів), а вже в 1995 році за сприянням Верховної ради України та депутатів обласної ради було створено спеціальність «Образотворче та декоративно-прикладного мистецтво» з підготовки художників-виконавців, керівників аматорських колективів (гуртків, студій) та викладачів образотворчого та декоративно – ужиткового мистецтва.

            У 1996 році перші випускники отримали дипломи «молодших спеціалістів» за кваліфікацією художник-виконавець, керівник аматорських колективів та викладач декоративно–прикладного мистецтва. Очолював спеціальність Василь Андрійович Цапів.

            З кожним роком кількість абітурієнтів, які мріють вступити до Калуського коледжу культури і мистецтв, пов’язати своє майбутнє з образотворчою та декоративно – прикладною діяльністю значно зростає. Воно й не дивно: людина, яка вміє мислити й творити, впевнено дивиться вперед.

         Протягом чотирьох років навчання студенти мають можливість проявити свої таланти, розвинути вміння та навики під час навчально-виховного процесу, продемонструвати свої найкращі якості під час проведення науково– теоретичних конференцій, презентацій пошуково–дослідницьких робіт, мистецьких заходів, творчих звітів, виставок, семестрових переглядів та захисту дипломних робіт.

            Наші випускники впевнено з року в рік поповнюють ряди студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (Львівська академія мистецтв, Прикарпатський інститут мистецтв, Київський національний університет культури і мистецтв, Київський інститут дизайну та ін.), стають досвідченими художниками та викладачами образотворчого мистецтва.

         З 2008 року проводиться набір студентів за спеціальністю «Образотворче мистецтво», які отримують диплом «молодшого спеціаліста» з кваліфікацією художника-виконавця, викладача початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

        Зараз циклову комісію «Образотворче мистецтво» очолює Меленюк Тетяна Василівна – випускниця Львівської національної академії мистецтв, викладач вищої категорії, досвідчений педагог, викладач рисунку, живопису, композиції, педагогічної практики. Вся робота комісії спрямована на підготовку конкурентоспроможних фахівців напрямку «Мистецтво», здатних працювати в нових ринкових умовах.

         Сеничак Любов Василівна – випускниця Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, працює в коледжі з 2003 року. Любов Василівна – викладач першої категорії, викладає дисципліни: «Основи кольорознавства», «Графічні техніки», «Технологію і матеріалознавство», «Методику викладання ОМ», «Живопис». Викладач постійно працює над вдосконаленням педагогічного досвіду, у викладанні дисциплін використовує інноваційні методи навчання, займається творчою діяльністю.

                 Олінкевич Юлія Василівна – викладач другої категорії, випускниця Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету                            ім. В. Стефаника. В Калуському коледжі культури і мистецтв працює з 2009 року, викладає дисципліни: «Рисунок», «Креслення і перспективу», «Пленерну практику», «Шрифти і проектну графіку», «ДПТ». Юлія Василівна – вимогливий викладач, добрий фахівець, постійно працює над вдосконаленням свого педагогічного досвіду, займається декоративно-прикладною творчістю.

         З 2009 року в коледжі працює Белей Світлана Богданівна - випускниця Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету                          ім. В. Стефаника, добрий фахівець, викладач рисунку, живопису, композиції, скульптури. Світдана Богданівна завідує кабінетом методики викладання спеціальних дисциплін, впроваджує нові форми та методи навчання в освітньо-виховному процесі циклової комісії, творчо вдосконалюється.

         Штундер Ірина Ігорівна в коледжі працює з 2009 року, спочатку на посаді лаборанта, а вже з 2015 року – викладачем навчальної та педагогічної практик. Ірина Ігорівна – випускниця Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, добрий фахівець, вимогливий викладач. Викладає дисципліни: «Ознайомчу практику», «Навчальну практику», «Педагогічну практику».

         Височанська Уляна Іванівна – випускниця Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. В Калуському коледжі культури і мистецтв працює з 2013 року, викладає дисципліни: «Комп’ютерну графіку», «Композицію», «Скульптуру». Викладач працює творчо та своєю діяльністю зацікавлює до творчої праці талановитих студентів.

         З 2008 року в коледжі працює Зіняк Ірина Мирославівна - випускниця Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету                              ім. В.Стефаника, добрий фахівець, викладач рисунку, графіки, живопису, композиції, скульптури.

         Івахнюк Віта Станіславівна – викладач другої категорії, випускниця   Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. В Калуському коледжі культури і мистецтв працює з 2008 року, викладає дисципліни: «Рисунок», «Креслення і перспективу», «Пластичну анатомію». Віта Станіславівна – вимогливий викладач, добрий фахівець, постійно вдосконалює свій талант та педагогічну майстерність.

         Багринівська Юлія Михайлівна – випускниця Львівської національної академії мистецтв, молодий та талановитий викладач. В Калуському коледжі культури і мистецтв працює з 2015 року, викладає дисципліни: «Рисунок», «Скульптуру», «Пленерну практику», «Історію образотворчого мистецтва».

        Колектив циклової комісії «Образотворче мистецтво» досить молодий, постійно розвивається, шукає нові шляхи та методи роботи з творчою молоддю Прикарпаття.

 

om

MenuGo to top