Menu

Циклова комісія МСКД та івент-технологій

Фаховий коледж культури і мистецтв (м. Калуш) сьогодні – один із центрів національної культури і духовності Прикарпаття. Відбуваються процеси модернізації освіти, які будуть продовжуватися, змінюватися акценти у змісті і меті навчання. Та завжди незмінним завданням викладачів циклової комісії менеджменту соціокультурної діяльності та івент-технологій було і залишиться збереження та розвиток української національної культури та мистецтва.

Добре розуміючи, що самі собою до студентів не прийдуть ні національна свідомість, ні самоповага, ні громадянська відповідальність, викладачі циклової комісії шукають такі форми навчально-методичної, культурно-дозвіллєвої та виховної роботи, які б допомогли їм шанувати і примножувати українську культуру, українську духовність, національне мистецтво.

Викладачі комісії розуміють присутність конкуренції на освітянському ринку, тому працюють на забезпечення саме такої підготовки, яка необхідна в сучасному світі.

Менеджмент соціокультурної діяльності – відносно нова спеціальність, яка з’явилася на ринку праці в Україні. Запит на спеціалістів із організації культурно-дозвіллєвої сфери за останні роки значно виріс та потребує нової якості підготовки фахівців.

Метою підготовки менеджерів соціокультурної діяльності для галузі культури і мистецтв за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» є формування фахівця у цій сфері які володіють теоретичними знаннями, практичними уміннями і лідерськими якостями достатніми для успішного виконання своїх професійних обов’язків з організації соціокультурної діяльності з можливістю працювати у галузі культури і мистецтва, індустрії дозвілля, туризму, в центрах творчості, клубних закладах та в закладах позашкільної освіти, у державних та приватних установах, закладах соціокультурної сфери,музейних та паркових комплексах, івентагенціях, торгово-розважальних комплексах, санаторно–оздоровчих й спортивно–розважальних центрах. Саме таких спеціалістів, які володіють новими організаційними навичками, потребують сьогодні на ринку праці.

Європейські колеги називають нашу професію скорочено «Івент-менеджер» – організатор подій. Це – новий персонал в сфері дозвілля; це – новий стиль в управлінні і організації вільного часу.

Під час навчання студенти оволодівають основними компетентностями: громадянською, соціальною, загально-культурною, особистісною; навчаються створювати сучасні соціально–культурні та культурно–мистецькі проєкти, використовуючи при цьому новітні методи і технології: інтерактивні, дебатні, ігрові, тренінгові; здобувають практичні навички в організації як традиційних культурних форм дозвілля (свята, обряди, концерти, фестивалі, дискусії, тощо), так і – новітніх (дебатний турнір, флешмоб, тренінг, тімбілдінг, ворк-шоп). Майбутніх менеджерів культурно–дозвіллєвої діяльності готують і до мистецтва спілкування з різними категоріями населення.

В роботі з студентами звертається увага на проблемно-орієнтованого студентоцентрованого навчання з елементами самонавчання з використанням таких форм викладання: лекції, практичні та семінарські заняття, консультації, практика (навчальна і професійна), проєкти, івенти, елементи дистанційного навчання. Використовуються освітні технології: інтерактивні, інтенсифікації навчання на основі опорних схем і знакових моделей, корпоративного навчання, розвитку критичного мислення, навчання як дослідження (курсова робота).

У менеджменті важливим є досвідченість – вміння застосовувати свій досвід на практиці. Для менеджерів сфери культури і мистецтва це особливо актуально. Підтвердженням цьому є тісна співпраця закладу освіти з управлінням культури національностей а релігій м. Калуша, де студенти спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності мають можливість застосувати всі свої уміння, беруть активну участь в підготовці та проведенні мистецьких заходів, творчих проєктів.

Впродовж п’яти рокiв очолює комісію викладачів менеджменту соціокультурної діяльності та івент-технологій Свирид Іванна Євгенівна – викладач-методист, високоосвічений фахівець, досвідчений педагог. В закладі освіти на спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності працює впродовж 11 років. Читає такі дисципліни, як культурологія, навчальної практики з менеджменту, основи менеджменту соціокультурної діяльності, менеджмент соціокультурної сфери, народознавство.

Сумлінно ставиться до виконання посадових обов’язків, системно підвищує свою професійну майстерність про, що свідчать численні участі в науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах.

Викладач веде наукову роботу, свідченням чого є надруковані тези, статті, зокрема і в зарубіжному виданні. В доробку викладача є методичні рекомендації, навчальні посібники які мають схвальні рецензії та довідки Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв України.

В роботі для викладача та голови циклової комісії характерним є висока педагогiчна майстернiсть, вимогливiсть до себе i до колег, творча спiвпраця зi студентами. Спрямовує роботу викладачів комісії на підготовку конкурентоспроможних фахівців сфери культури і мистецтв, здатних працювати в умовах ринкової економіки.

Викладач підготувала і провела ряд показових занять, на яких вміло застосовує інноваційні навчальні технології, зокрема: проблемне навчання, ділові ігри, методику кейсів, створення гетерогенного навчального середовища. Читає лекції на курсах підвищення кваліфікації для працівників закладів культури області, працює над розробкою тренінгів для викладачів та студентів.

Душа її завжди зі студентами, яких вона заохочує до творчості, вчить професіоналізму, розвиває практичні навики і вміння, переконує, що кожен творчий проєкт повинен бути захоплюючим, цікавим і змістовним.

Культурно-дозвіллєві, мистецькі, творчі проєкти, які готує викладач, приносять глядачам естетичну насолоду, дають поштовх до творчості. У співпраці з викладачами комісії підготовлено ряд творчих, мистецьких проєктів, а саме:

Конкурсно-розважальні шоу-програми:

  • «Леді 2016»;
  • «Міс коледж 2017»;
  • «Міс коледж 2018»;
  • «П’ять кроків до кохання»;
  • «Я люблю Україну»;
  • «Мій зможе!»;
  • «Холостяк»;
  • Дуель-шоу «Хто зверху?»;
  • «Student party»;
  • «Valentine’s Day» та інші.

Молодіжний форум «Булінг: домінування, приниження чи самоствердження?»

Встановлено Рекорд України – «Рушник Єдності»:

20 травня 2021 року в закладі освіти було встановлено та зареєстровано Рекорд України на найдовший рушник виготовлений технікою «фелтинг», автором ідеї та менеджером проєкту була Іванна Євгенівна.

Благодійна акція «Мистецтво заради життя»:

Акція проводилася з метою привернення уваги студентів, жителів міста, молоді до проблеми сім’ї Колодій (3 жовтня 2021 р., зібрано 60 тисяч гривень на лікування).

Стасюк Володимира Іванівна– спеціаліст вищої категорії, випускниця Київського державного інституту культури і мистецтв.

Викладає дисципліни: основи менеджменту соціокультурної діяльності, НП з менеджменту, народознавство, історія мистецтв.

Є автором методичних рекомендацій та розробок, які мають практичне використання в циклі дисциплін.

Постійно використовує в педагогічній діяльності інноваційні технології навчання, має власні сценарні розробки культурно-дозвіллєвих програм, проводить зі студентами пошуково-дослідницьку роботу, підтримує творчі зв’язки з випускниками коледжу.

Петрова Оксана Михайлівна- спеціаліст вищої категорії, випускниця Рівненського державного інституту культури і мистецтв.

Викладає дисципліни: дозвіллєзнавство, НП з менеджменту, народознавство.

Розробляє методичні рекомендації та розробки. В педагогічній діяльності використовує інноваційні технології навчання. Розробляє сценарії культурно-дозвіллєвих програм. Спільно з студентами займається пошуково-дослідницькою роботою.

     Місюковська Юлія Юріївна – спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, випускниця Рівненського державного інституту культури і мистецтв.

Проводить заняття відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу. Викладач використовує сучасні інформаційні технології під час підготовки та проведення занять, дослідницькі проєктні методи. Вивчає та впроваджує досвід колег в своїй діяльності.

     Працює над методичними рекомендаціями вивчення дисциплін, які мають практичне використання.

         Танчак Діана Володимирівна – випускниця Калуського коледжу культури і мистецтв, а сьогодні викладач спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності.

         Діана Володимирівна є учасницею гурту «Цвіт кульбаби», приймає активну участь в Міжнародних, обласних культурних проєктах, що забезпечує інформаційний обмін з випускниками коледжу.

        

Конкурсно-розважальні шоу-програми

Творчі івенти

 

MenuGo to top