Menu

Циклова комісія "ОМ КДД"

Калуський коледж культури і мистецтв сьогодні – один із центрів національної культури і духовності Прикарпаття. Сьогодні, як і по всій країні, відбуваються процеси модернізації освіти, які будуть продовжуватися, будуть змінюватися акценти у змісті і меті навчання. Та завжди незмінним завданням викладачів циклової комісії «ОМ КДД» було і залишиться збереження та розвиток української національної культури та мистецтва. Добре розуміючи, що самі собою до студентів не прийдуть ні національна свідомість, ні самоповага, ні громадянська відповідальність, викладачі циклової комісії шукають такі форми навчально-методичної, культурно-дозвіллєвої та виховної роботи, які б допомогли їм шанувати і примножувати українську культуру, українську духовність, національне мистецтво.

Спецiальнiсть «Народна художня творчість» пройшла складний i цiкавий шлях становлення i розвитку.
1954 рік… У Снятині, невеличкому покутському містечку гостинно відкрив двері технікум підготовки культурно-освітніх працівників. На той час було два відділи: бібліотечний та клубний. Клубний відділ очолив Красовський Яків Пилипович – людина освічена, енергійна. Організаторські здібності та ділові якості дали йому змогу з легкістю організувати викладачів на підготовку фахівців клубних закладів.

З 1967 року відділ очолила Кузнєцова Раїса Карпівна – людина надзвичайної доброти, досвідчений педагог, добрий організатор. У викладачів уже був досвід, вони витримали випробування часом, мали чисту і багату душу. Вони вчили молодь, що людина варта на життєвому шляху лише тоді, коли зрозуміє, що вона потрібна.

Викладачі комісії Любов Биченко, Ярослава Якібчук, Любов Романюк, Григорій Кисіль та інші давали студентам уроки любові, мудрості і доброти, бо знали, щоб стати людиною – треба так багато пройти.

В 1976 році училище переведено зі Снятина в м. Калуш.

Колектив поповнюють нові викладачі – Дундич Галина Іванівна, Чікало Ольга Михайлівна, згодом Новосад Марія Гнатівна, Іванків Любомира Іллівна, Стасюк Володимира Іванівна, Петрова Оксана Михайлівна, Заник Ганна Степанівна, Мельник Марія Петрівна та інші.

Бiльше 20 рокiв очолює комісію ОМ КДД Любомира Іллівна Іванків – викладач-методист, високоосвічений фахівець, досвідчений педагог, викладач культурології, історії мистецтв, НП КДД. Для неї характерним є висока педагогiчна майстернiсть, вимогливiсть до себе i до колег, творча спiвпраця зi студентами. Спрямовує роботу викладачів комісії на підготовку конкурентоспроможних фахівців сфери дозвілля, здатних працювати в умовах ринкової економіки, на створення програмно-методичного забезпечення дисциплін професійно-орієнтованого та практичного циклів. Викладач підготувала і провела ряд показових занять, на яких вміло застосовує інноваційні навчальні технології, зокрема: проблемне навчання, ділові ігри, методику кейсів, створення гетерогенного навчального середовища, працює над розробкою рейтингової системи оцінювання.

Душа її завжди зі студентами, яких вона заохочує до творчості, вчить професіоналізму, розвиває практичні навики і вміння, переконує, що кожен дозвіллєвий проект повинен бути захоплюючим, цікавим і змістовним.

Культурно-дозвіллєві проекти, які готує викладач, приносять глядачам естетичну насолоду, дають поштовх до творчості. У співпраці з викладачем Свирид І. Є. підготовлено культурно-дозвіллєві програми:

Бали:

  • «Осінні карнавали»;
  • «Осанна осені, осанна»;

Шоу-програми:

  • «Утікачку буде знайдено»;
  • «Леді 2012»;
  • «Марафон краси»;
  • «П’ять кроків до кохання»;
  • «Я люблю Україну» та інші.

Стасюк Володимира Іванівна – спеціаліст вищої категорії, випускниця Київського державного інституту культури і мистецтв.

Викладає дисципліни: «ОМ КДД», «НП КДД», «Народознавство».

Є автором методичних рекомендацій та розробок, які мають практичне використання в циклі дисциплін професійної та практичної підготовки.

Постійно використовує в педагогічній діяльності інноваційні технології навчання, має власні сценарні розробки культурно-дозвіллєвих програм, проводить зі студентами пошуково-дослідницьку роботу, підтримує творчі зв’язки з випускниками коледжу.

Петрова Оксана Михайлівна - спеціаліст вищої категорії, випускниця Рівненського державного інституту культури і мистецтв.

Викладає дисципліни: «ОМ КДД», «НП КДД», «Народознавство».

Розробляє методичні рекомендації та розробки. В педагогічній діяльності використовує інноваційні технології навчання. Розробляє сценарії культурно-дозвіллєвих програм. Спільно з студентами займається пошуково-дослідницькою роботою.

Свирид Іванна Євгенівна після закінчення Калуського коледжу культури і мистецтв, навчалась в Івано-Франківському інституті мистецтв та була направлена на роботу – художнім керівником Народного Дому. Згодом була переведена на посаду завідувача методичним відділом Палацу культури «Юність» м. Калуш. А з 2011р. працює викладачем Народознавства, ОМ КДД та НП КДД в Калуському коледжі культури та мистецтв.

Іванна Євгенівна постійно працює над вдосконаленням методики викладання.

Своїм досвідом роботи в галузі культури Іванна Євгенівна ділиться зі студентами на заняттях ОМ КДД, Народознавство. Ці знання вони використовують у написанні курсових робіт з Народознавства, при підготовці культурно-дозвіллєвих проектів.

Володіння комп’ютером дозволило Іванні Євгенівні розширити свої можливості у методах подачі нової інформації на заняттях. В її дидактичному арсеналі з’явились диски із слайд-шоу на різні теми, а також відеозаписи народних свят та обрядів, фільми.

 

MenuGo to top