Menu

Циклова комісія викладачів бібліотечних дисциплін

«Молодь без книги – держава без майбутнього»

Перспективні цілі, завдання і напрями підготовки бібліотечних кадрів на спеціальності базуються на кращих традиціях та більш ніж 60 річному досвіді підготовки фахівців в Калуському коледжі культури і мистецтв. Впродовж років в КККіМ, який розпочав свою історію ще зі Снятина, функціонував бібліотечний відділ. Всі викладачі, які в різні роки ділилися своїми знаннями, практичними вміннями та досвідом, залишили творчий доробок, хороші спогади колег, повагу випускників. Девізом роботи комісії був : «Праця, оптимізм, постійне самовдосконалення - запорука життєвого успіху». Бібліотечний відділ був відкритий в 1954 році. На ньому в різні роки працювали такі викладачі: Кміч І.В., Селюх Є.С., Пунда Н. М., Кравців Д.Ф, Марищук О.І.

 Сьогодні до складу комісії входять:

 Ядощук О.П. - голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, випускниця Рівненського державного інституту культури 1981, викладає дисципліни: «Бібліографічна діяльність бібліотек», «Організація обслуговування в бібліотеці», «Управління діяльністю бібліотек».

Сербін А.Є. - спеціаліст вищої категорії, завідувач кабінетом бібліотечних дисциплін, випускник Київського державного культури 1989 року, викладає дисципліни: «Бібліотечні ІПС», «Основи документознавства», «Бібліотечне краєзнавство», «Соціальні комунікації».

Габлюк К.О. - спеціаліст, випускниця Рівненського державного гуманітарного університету 2013, викладає дисципліни: «Основи аналітико-синтетичної обробки документів», «Історія книги», «Професійна етика», «Навчальна практика спеціальності», «Комплексне використання технічних засобів».

В коледжі працює бібліотека з сучасним читальним залом, яку очолює фахівець з багаторічним досвідом Марищук О.І.

Відділ гордиться своїми випускниками, які працюють не лише в бібліотеках різних типів і видів, але й книжкових і газетно-журнальних видавництвах, редакційно-видавничих відділах, поліграфічних і книготоргових підприємствах, інформаційних та інформаційно-аналітичних центрах. Продовжують навчання у Львівському національному університеті ім. І.Я.Франка, Рівненському державному гуманітарному університеті, Київському національному університеті культури і мистецтв, Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, Львівській академії друкарства.

Першочерговим завданням, яке стоїть перед комісією, є формування творчої особистості, професіоналів, які готові до інноваційних змін, позитивно мислять, креативно діють, відкриті до сприйняття інформації і поважають свободу вибору кожної людини.
Основними напрямами роботи комісії викладачів бібліотечних дисциплін є формування компетенцій майбутнього фахівця, який би:

  • розумів суть, соціальну значимість своєї майбутньої професії, проявляв до неї стійкий інтерес;
  • організовував власну діяльність, визначав методи, способи виконання професійних завдань, оцінював їх ефективність і якість;
  • вирішував проблеми, оцінював ризики, приймав рішення в нестандартних ситуаціях;
  • здійснював пошук, аналіз, оцінку інформації, необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, професійного і особистісного розвитку;
  • використовував інформаційно-комунікаційні технології для вдосконалення професійної діяльності;
  • працював в колективі, забезпечував його згуртованість, ефективно спілкувався з колегами, керівництвом, користувачами;
  • ставив цілі, мотивував діяльність підлеглих, організовував і контролював їх роботу з прийняттям на себе відповідальності за результат виконання завдань;
  • визначав завдання професійного і особистісного розвитку, займався самоосвітою, підвищував кваліфікацію.

Стратегія розвитку бібліотек як триєдиного бібліотечно-бібліографічного, науково-інформаційного та культурно-освітнього комплексу практично формує новий тип бібліотеки, відтворення якого неможливе без сучасної фахової підготовки молодих спеціалістів. Адже сучасна бібліотека орієнтована в своїй діяльності на розвиток інтеграційної функції, що забезпечує формування ресурсів, які охоплювали б усі знання, продукує технологію, що ґрунтується на найновіших досягненнях у галузі обробки, передавання та збереження даних, і забезпечує органічне включення бібліотечно-інформаційного комплексу до світового віртуального інформаційного простору. Найголовнішим для хорошого фахівця є усвідомлення сили бібліотеки, бо сьогодні вона є ареною відразу двох революцій - ментальної та технологічної.

 


 

Навчаємось, відпочиваємо, креативимо

MenuGo to top