Menu

Циклова комісія викладачів загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

SAM 1277

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов'язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодівання азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі циклової комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Довгий час комісією керувала Дзюбанович Любов Володимирівна, а з червня 2012 р. циклову комісію очолила Кучера Наталія Василівна, викладач математики.
До складу комісії входять:

Головчак Любов Андріївна — спеціаліст вищої категорії, викладач іноземної (німецької) мови;

Лесів Микола Миколайович - спеціаліст вищої категорії, викладач фізичного виховання;

Лоза Олег Іванович - спеціаліст вищої категорії, викладач іноземної (англійської) мови;

Грапенюк Анна-Марія Петрівна - спеціаліст другої категорії, викладач правознавства, БЖД, основ охорони праці, соціології;

Стасюк Ігор Зіновійович - спеціаліст першої категорії, викладач історії, філософії, економіки;

Стефанівська Лідія Теодорівна — спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач педагогіки, психології, екології, хімії, біології;

Яців Ольга Анатоліївна - спеціаліст вищої категорії, викладач зарубіжної літератури;

Лесів Святослав Миколайович - спеціаліст другої категорії, викладач фізичного виховання;

Суслик Юлія Миколаївна - спеціаліст першої категорії, викладач української мови та літератури.

Першочерговим завданням, над яким працює комісія, є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста, соціально-зрілої, громадянсько-свідомої та всебічно розвиненої творчої особистості з відповідним рівнем знань, національної та загальнолюдської культури, толерантності.
Основними напрямками роботи комісії є:

• здійснення рішучого повороту від масового навчання до посилення індивідуального підходу, розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів, їхньої самостійної праці, використання активних форм та методів навчання;

• застосовування в навчальному процесі новітніх ефективних навчальних технології, сучасних засобів навчання;

• створення електронного навчально-методичного комплексу студента як перспективного напрямку в організації навчальної діяльності студентів;

• формування мотивації професійних компетенцій при викладанні предметів загальноосвітньої підготовки та навчальних дисциплін освітньо-професійної підготовки молодшого спеціаліста;

• створення та упровадження в навчальний процес науково-методичних засобів навчання як важеля підвищення ефективності та якості освіти;

• активна робота кабінетів навчальних дисциплін, секцій СНТ, гуртків;

• робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;

• підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Викладачі циклової комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін намагаються створити таку систему навчання, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, конструктивність, комунікативність тощо. З метою розв'язання цих завдань циклова комісія впроваджує активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на реалізації компетентністного підходу.

Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій, педагогічної майстерності. З цією метою вони систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії, обласних методичних об'єднань.

Щорічно в коледжі проводиться звіт циклової комісії, олімпіада з циклу загальноосвітніх дисциплін. Викладачі комісії беруть участь у загальноколеджних декадах педагогічної майстерності. З ініціативи викладачів комісії в навчальному закладі проводяться конкурси, вікторини, круглі столи, конференції та інші заходи, на яких поряд з ними активну участь беруть студенти.

Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі циклової комісії велику увагу приділяють і виховному процесу, пам'ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, патріотів України, які повинні мати власні погляди і переконання, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність і відстоювати та захищати свої ідеали й переконання.

Комісією проведено:

Тиждень педагогічних знань 2016;

Тиждень правових знань;

Методичне об'єднання викладачів суспільних дисциплін;

Тиждень педагогічних знань;

Тиждень педагогічних читань В.Сухомлинського

Тиждень педагогічних знань 2017

Тиждень педагогічних знань 2018

MenuGo to top