Menu

Комісії

Циклова комісія "ОМ КДД"

Калуський коледж культури і мистецтв сьогодні – один із центрів національної культури і духовності Прикарпаття. Сьогодні, як і по всій країні, відбуваються процеси модернізації освіти, які будуть продовжуватися, будуть змінюватися акценти у змісті і меті навчання. Та завжди незмінним завданням викладачів циклової комісії «ОМ КДД» було і залишиться збереження та розвиток української національної культури та мистецтва. Добре розуміючи, що самі собою до студентів не прийдуть ні національна свідомість, ні самоповага, ні громадянська відповідальність, викладачі циклової комісії шукають такі форми навчально-методичної, культурно-дозвіллєвої та виховної роботи, які б допомогли їм шанувати і примножувати українську культуру, українську духовність, національне мистецтво.

Спецiальнiсть «Народна художня творчість» пройшла складний i цiкавий шлях становлення i розвитку.
1954 рік… У Снятині, невеличкому покутському містечку гостинно відкрив двері технікум підготовки культурно-освітніх працівників. На той час було два відділи: бібліотечний та клубний. Клубний відділ очолив Красовський Яків Пилипович – людина освічена, енергійна. Організаторські здібності та ділові якості дали йому змогу з легкістю організувати викладачів на підготовку фахівців клубних закладів.

З 1967 року відділ очолила Кузнєцова Раїса Карпівна – людина надзвичайної доброти, досвідчений педагог, добрий організатор. У викладачів уже був досвід, вони витримали випробування часом, мали чисту і багату душу. Вони вчили молодь, що людина варта на життєвому шляху лише тоді, коли зрозуміє, що вона потрібна.

Викладачі комісії Любов Биченко, Ярослава Якібчук, Любов Романюк, Григорій Кисіль та інші давали студентам уроки любові, мудрості і доброти, бо знали, щоб стати людиною – треба так багато пройти.

В 1976 році училище переведено зі Снятина в м. Калуш.

Колектив поповнюють нові викладачі – Дундич Галина Іванівна, Чікало Ольга Михайлівна, згодом Новосад Марія Гнатівна, Іванків Любомира Іллівна, Стасюк Володимира Іванівна, Петрова Оксана Михайлівна, Заник Ганна Степанівна, Мельник Марія Петрівна та інші.

Бiльше 20 рокiв очолює комісію ОМ КДД Любомира Іллівна Іванків – викладач-методист, високоосвічений фахівець, досвідчений педагог, викладач культурології, історії мистецтв, НП КДД. Для неї характерним є висока педагогiчна майстернiсть, вимогливiсть до себе i до колег, творча спiвпраця зi студентами. Спрямовує роботу викладачів комісії на підготовку конкурентоспроможних фахівців сфери дозвілля, здатних працювати в умовах ринкової економіки, на створення програмно-методичного забезпечення дисциплін професійно-орієнтованого та практичного циклів. Викладач підготувала і провела ряд показових занять, на яких вміло застосовує інноваційні навчальні технології, зокрема: проблемне навчання, ділові ігри, методику кейсів, створення гетерогенного навчального середовища, працює над розробкою рейтингової системи оцінювання.

Душа її завжди зі студентами, яких вона заохочує до творчості, вчить професіоналізму, розвиває практичні навики і вміння, переконує, що кожен дозвіллєвий проект повинен бути захоплюючим, цікавим і змістовним.

Культурно-дозвіллєві проекти, які готує викладач, приносять глядачам естетичну насолоду, дають поштовх до творчості. У співпраці з викладачем Свирид І. Є. підготовлено культурно-дозвіллєві програми:

Бали:

 • «Осінні карнавали»;
 • «Осанна осені, осанна»;

Шоу-програми:

 • «Утікачку буде знайдено»;
 • «Леді 2012»;
 • «Марафон краси»;
 • «П’ять кроків до кохання»;
 • «Я люблю Україну» та інші.

Стасюк Володимира Іванівна – спеціаліст вищої категорії, випускниця Київського державного інституту культури і мистецтв.

Викладає дисципліни: «ОМ КДД», «НП КДД», «Народознавство».

Є автором методичних рекомендацій та розробок, які мають практичне використання в циклі дисциплін професійної та практичної підготовки.

Постійно використовує в педагогічній діяльності інноваційні технології навчання, має власні сценарні розробки культурно-дозвіллєвих програм, проводить зі студентами пошуково-дослідницьку роботу, підтримує творчі зв’язки з випускниками коледжу.

Петрова Оксана Михайлівна - спеціаліст вищої категорії, випускниця Рівненського державного інституту культури і мистецтв.

Викладає дисципліни: «ОМ КДД», «НП КДД», «Народознавство».

Розробляє методичні рекомендації та розробки. В педагогічній діяльності використовує інноваційні технології навчання. Розробляє сценарії культурно-дозвіллєвих програм. Спільно з студентами займається пошуково-дослідницькою роботою.

Свирид Іванна Євгенівна після закінчення Калуського коледжу культури і мистецтв, навчалась в Івано-Франківському інституті мистецтв та була направлена на роботу – художнім керівником Народного Дому. Згодом була переведена на посаду завідувача методичним відділом Палацу культури «Юність» м. Калуш. А з 2011р. працює викладачем Народознавства, ОМ КДД та НП КДД в Калуському коледжі культури та мистецтв.

Іванна Євгенівна постійно працює над вдосконаленням методики викладання.

Своїм досвідом роботи в галузі культури Іванна Євгенівна ділиться зі студентами на заняттях ОМ КДД, Народознавство. Ці знання вони використовують у написанні курсових робіт з Народознавства, при підготовці культурно-дозвіллєвих проектів.

Володіння комп’ютером дозволило Іванні Євгенівні розширити свої можливості у методах подачі нової інформації на заняттях. В її дидактичному арсеналі з’явились диски із слайд-шоу на різні теми, а також відеозаписи народних свят та обрядів, фільми.

 

Циклова комісія викладачів режисерських дисциплін

 

Кожний навчальний заклад, як і людина, має свою історію та біографію. Впродовж років в Калуському коледжі культури і мистецтв, який розпочав свою історію ще зі Снятина, жив та творив відділ режисерських дисциплін. З плином часу багато що змінилося, але всі викладачі-режисери, які в різні часи ділилися своїми знаннями та вміннями із студентами, залишили велику творчу спадщину, адже на відділі завжди йшла робота під девізом «Ми творимо людину, продовжуючи себе у свої вихованцях».

Відділ режисерських дисциплін був відкритий у 1962 році. На ньому в різні часи працювали такі викладачі: Бут В.Т., Сенів Я.В., Горай М.Я., Агаркова О.І., Мельничук Ю.С., Сенів О.С., Заник В.М., Романів Н.С., Липовська Л.В., Грицан Н.В., Грицан А.В., Митничук В.М., Новосад О.Г.

На даний час на цикловій комісії кваліфіковану професійну підготовку здійснюють викладачі:

 1. ПІРУС МАРИНА ДМИТРІВНА - заслужений діяч мистецтв України, голова циклової комісії, викладач-методист дисциплін «Сценічна мова», «Театр естрадних мініатюр», «Сценарна мастерність», «Навчальна практика (спец.)»;
 2. НЕКЛЮДОВА ТЕТЯНА БОРИСІВНА –  викладач-методист дисциплін «Режисура театралізованих заходів», «Сценарна майстерність», «Сценічна мова», «Звукове та музичне оформлення»;
 3. КУЗЬМЕНКО ОЛЬГА ЄВСТАХІЇВНА – викладач дисциплін «Режисура театралізованих заходів», «Історія українського костюма», «Історія свят та обрядів»;
 4. ХЕМИЧ ІРИНА МИКОЛАЇВНА - викладач дисциплін «Режисура театралізованих заходів», «Основи акторської майстерності», «Сценічна пластика»;
 5. ЄЛЕНЮК УЛЯНА МИХАЙЛІВНА - викладач дисциплін «Режисура театралізованих заходів», «Сценічна мова», «Основи акторської майстерності»;

Викладачі комісії видовищно-театралізовані заходи організовують начальний процес з урахуванням вікових та психологічних особливостей студентів. Проводять навчальну роботу відповідно до сучасних вимог, уміло застосовують інформаційно-комунікаційні технології під час занять, що дозволяє активно впроваджувати методи інтенсивного навчання, значно підвищувати ефективність занять та якість знань студентів.

Студенти спеціалізації отримують фундаментальну гуманітарну освіту, спрямовану на формування світогляду високоосвіченої людини, опанування основ наук про людину, суспільство, національну та світову культуру, суспільну свідомість та ґрунтовну теоретично – практичну підготовку за фахом.

Навчальні дисципліни забезпечують майбутнім фахівцям систему знань, умінь та навичок, що сприяє культурному і духовному розвитку особистості кожного студента, виховання молодих людей у дусі найкращих людських цінностей.

За всіма навчальними дисциплінами розроблено тематичні плани, типові та робочі навчальні програми, навчально – методичну документацію.

Педагоги відділу працюють над формуванням висококваліфікованого фахівця, здатного забезпечити ефективний розвиток сучасного театрального мистецтва.

За роки існування спеціалізація ВТЗ випустила багато талановитих режисерів, співаків, акторів та виконавців оригінального жанру.

Відділ гордиться такими випускниками, як: М. Голуб – народний артист України, Н. Корпан та І. Мельник – актриси Київського національного академічного театру імені. І. Франка, Ю. Літвінов, Л. Турчиняк – актори Івано – Франківського музично – драматичного театру, О. Янчик - актор Львівського театру юного глядача, Я. Лис - заслужений артист України, А. Падучак, І. Герасимчук – актори Дрогобицького театру, Г. Угорська, Н. Голинська, Т. Байса – актриси Коломийського театру, Н. Довжинська, Л. Гаврилюк, Л. Йосипів, О. Демчук, П. Камінський, І. Атаманчук, З. Куриляк, М. Родик – актори Івано – Франківського лялькового театру, І. Сорока – режисер, викладач Академії керівних кадрів культури, Б. Струтинський – режисер, викладач театрального інституту імені Карпека – Карого.

На комісії ставляться різні за жанрами та стилями постановки, кращі з них: М. Варфоломаєв «Святий і грішний», М. Розов «Валентин і Валентина», М. Куліш «Отак загинув Гуска», І. Франко «Украдене щастя», Т. Шевченко «Назар Стодоля», П. Меріме «Випадковість», П. Мирний «Лимерівна», Р. Томма «Вісім закоханих жінок», Н. Садур «Чудна баба», Я. Стельмах «Провінціалки», О. Володін «Ящірка», Г. Хоткевич «Гуцульський рік», О. Драгун «За десятим столиком», А. Багряна «Над часом», П. Саксаганський «Шантрапа», М. Старицький «Сорочинський ярмарок», театралізоване дійство «Зелені свята», «Різдвяна казка», «Андріївські вечорниці» та інші.

Спеціалізація «Видовищно – театралізовані заходи» готує фахівців, спроможних представити українське мистецтво на найвищому духовному рівні, щоб забезпечити духовні потреби українського суспільства в майбутньому.


 

 Звіт театралів


Наші досягнення на сценах міста та області

 


 Мандри режисерів

 


 Посвята

 


Наші будні


Навчальні роботи


Ювілей режисерського відділу  - нам 50!!!


 

 

 

 

 

Сторінка 2 з 2

MenuGo to top