Menu

Ухвали педагогічної ради

Ухвала педагогічної конференції
Калуського коледжу культури і мистецтв
від 31 серпня 2015 року

Заслухавши та обговоривши доповідь директора коледжу Піруса П.С. з питання «Компетентнісний підхід – основний орієнтир розвитку сучасної освіти», педагогічна рада ухвалює:

1. Затвердити на 2015 - 2016 навчальний рік науково-методичну проблему: «Удосконалення змісту і форм організації навчального процесу, як основних складових підвищення якості навчання в коледжі, відповідно до нових стандартів, в умовах чергової акредитації навчального закладу».

2. Заступникам директора: з навчальної роботи Яціву Я.П., виховної роботи Пірус М.Д., завідувачу денного та заочного відділення Майданській Г.В. підготувати та затвердити до 01.09.2015 р. розпорядчу документацію з організації навчально-виховного процесу в коледжі у 2015 - 2016 навчальному році.

3. Методичній раді коледжу, головам циклових (предметних) комісій забезпечити у 2015 - 2016 навчальному році вивчення досвіду роботи викладача образотворчого мистецтва Меленюк Т.В. з питання: «Розвиток творчої уяви та професійної конкурентоспроможності в процесі використання сучасних педагогічних тенденцій при викладанні образотворчого мистецтва».

4. Навчальний процес у 2015 - 2016 навчальному році здійснювати за робочими навчальними планами, затвердженими директором коледжу, та навчальними програмами дисциплін, затвердженими та рекомендованими ДМЦНЗКіМ.

5. Затвердити графік навчального процесу на 2015 - 2016 навчальний рік (Додається).

6. Заступнику директора з навчальної роботи Яціву Я.П., методистам коледжу Лицур Н.М., Головчак Л.А. до 15.10.2015 р. розробити проект Положення «Пpo організацію навчального процесу в Калуському коледжі культури і мистецтв», внести на розгляд педагогічної ради у жовтні 2015 р.

7. Оцінювання навчальних досягнень студентів у 2015 - 2016 навчальному році з предметів загальноосвітньої підготовки здійснювати за 12-бального шкалою; з дисциплін підготовки молодшого спеціаліста - за 4-бальною шкалою.

8. Головам циклових (предметних) комісій забезпечити відповідність робочих навчальних програм та КМЗ дисциплін змінам внесеним до робочих навчальних планів на 2015 - 2016 н.р. та подати їх на затвердження до 15.09.2015 року.

9. Заступникам директора з навчальної роботи Яціву Я.П., виховної роботи Пірус М.Д., завідувачу денного та заочного відділення Майданській Г.В., головам циклових (предметних) комісій до 15.10.2015 р. привести у відповідність до державних стандартів нормативні документи, КМЗ дисциплін в контексті підготовки до акредитаційної експертизи навчального закладу.

10. Головам циклових (предметних) комісій до 01.10.2015 року забезпечити кількість варіантів тестових завдань пакетів ККР на паперовому носії відповідно до вимог Положення «Про комплексні контрольні роботи», затвердженого директором коледжу 10.12.2014 р.

11. 3 метою проведення у листопаді-грудні 2015 року самоаналізу успішності та якості знань студентів, заступнику директора з навчальної роботи Яціву Я.П., викладачам-методистам Сисак Л.М., Лотоцькій С.Д., Стефанівській Л.Т. до 15.10.2015 р. перевірити стан та якість пакетів ККР з навчальних дисциплін, про результати доповісти на жовтневому засіданні педагогічної ради.

12. Головам циклових (предметних) комісій, методисту коледжу Лицур Н.М. до 20.10.2015 р. провести моніторинг підготовки та розміщення на сайті коледжу електронних версії КМЗ навчальних дисциплін. Пропозиції щодо вдосконалення електронних комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін внести на розгляд методичної ради у листопаді 2015 р.

13. Методисту коледжу Лесів Ю.М. до 15.10.2015 р. відредагувати (оновити) на сайті коледжу інформацію про спеціальності та спеціалізації.

14. Головам циклових комісій: Скаб'яку Я.М., Меленюк Т.В., Ядощук О.П., Сисак Л.М., Квецко О.Я., Неклюдовій Т.Б., до 01.10.2015 р. розмістити на сайті коледжу інформацію про циклові комісії.

15. Заступнику директора з виховної роботи Пірус М.Д. у 2015 - 2016 н.р. забезпечити проведення кураторами навчальних академічних груп студентських конференцій, випуск студентами стінних та радіогазет, проведення інформаційних годин, конкурсів на національно-патріотичну тематику з метою формування у студентської молоді активної громадської позиції.

16. Кураторам академічних груп спеціальностей та спеціалізації у 2015-2016 н.р. продовжити практику організації екскурсій студентів до музею С. Бандери в с. Старий Угринів, музеїв Національно - визвольних змагань м. Калуша та області.

17. Викладачу предмету «Захист Вітчизни» Суслику І.Д., у відповідності до розпорядження № 200-р., від 12.08.15 р. «Про підготовку допризовників та призовників до військової служби в навчальних закладах міста в 2015 - 2016 н.р.» до 10.09.2015 р. підготувати та подати на затвердження директору план заходів з допризивної підготовки; взяти участь у інструкторсько-методичних заняттях, передбачених спільним планом військкомату, управління освіти та ВНЗ міста.

18. Викладачу предмету «Захист Вітчизни» Суслику І.Д., до 14.10.2015 р., провести екскурсію у військову частину Національної гвардії України, що дислокується у м. Калуші.

19. Викладачам: предмету «Захист Вітчизни» Суслику І.Д., фізичного виховання Лесіву М.М., Лесіву С.М. провести 04.12.2015 р. загальноколеджне свято військово-патріотичного виховання до Дня Збройних Сил України.

20. Заступнику директора з виховної роботи Пірус М.Д. забезпечити проведення урочистої лінійки з нагоди Дня знань - 1 вересня та першої лекції «Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!».

21. Затвердити склад педагогічної ради на 2015 - 2016 навчальний рік.

 


Ухвала засідання педагогічної ради
Калуського коледжу культури і мистецтв
від 30 жовтня 2015 року

Заслухавши та обговоривши доповідь голови циклової комісії викладачів хорових та музично-теоретичних дисциплін Сисак Л.М. з питання «Якість пакетів ККР з навчальних дисциплін в контексті проведення акредитації навчального закладу», педагогічна рада ухвалює:

1. Затвердити перелік навчальних дисциплін для проведення акредитаційного самоаналізу згідно додатку 1.

2. Внести доповнення до Положення «Про комплексну контрольну роботу», затвердженого директором коледжу 10.12.2014 р. в наступній редакції: «ККР з дисциплін «Спеціальний музичний інструмент», «Додатковий музичний інструмент», «Ансамбль», «Концертмейстер-ський клас» проводити у формі практичного показу».

3. Пакети ККР з дисциплін за вибором навчального закладу розробляти в обсязі 10 варіантів, передбачивши в кожному по 10 питань всіх рівнів та практичне завдання.

4. З метою формування у студентів відповідального ставлення, психологічної та інтелектуальної готовності до виконання ККР, заступнику директора з навчальної роботи Яціву Я.П. у період з 04.11 по 13.11.2015 р. забезпечити проведення настановчих нарад на спеціальностях «Образотворче мистецтво», «Бібліотечна справа», «Хореографія» та «Народна художня творчість».

5. Заступнику директора з навчальної роботи Яціву Я.П., методисту коледжу Лицур Н.М. до 06.11.2015 р. підготувати та подати на затвердження директору коледжу розклади проведення акредитаційного самоаналізу у період з 16.11.15 р. по 10.12.2015 р. на спеціальностях «Образотворче мистецтво», «Бібліотечна справа», «Хореографія» та «Народна художня творчість».

6. Головам циклових (предметних) комісій:
- забезпечити відповідність ліцензійним вимогам нормативної та навчально-методичної документації при проведенні комплексних контрольних робіт;
- з 16.11 по 10.12.15 р. провести на спеціальностях та спеціалізаціях ККР, в контексті акредитаційного самоаналізу;
- до 12.12.2015 р. забезпечити перевірку ККР та внесення даних до таблиці «Результати виконання контрольних робіт за самоаналізом» акредитаційної справи.

7. Голові циклової комісії викладачів духових інструментів Скаб’яку Я.М. до 09.11.2015 р. забезпечити завершення пакетів ККР з дисциплін «Інструментознавство та інструментовка», «Ансамбль», «Вивчення оркестрових інструментів», сформулювавши практичне завдання (другу частину, згідно Положення).

Заслухавши та обговоривши доповідь куратора спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» Свирид І.Є. з питання «Особливості виховного впливу на студентів в період адаптації», педагогічна рада ухвалює:

1. Кураторам навчальних груп до 01.12.2015 р. провести анкетування серед студентів-першокурсників на теми: «Я і мої друзі», «З якими труднощами ви зіткнулись», «Мій вільний час».

2. Заступнику директора з виховної роботи Пірус М.Д. до 15.12.2015 р. спільно з кураторами провести круглий стіл на тему: «Програма дослідження психолого-соціальних чинників адаптації молодої людини до навчання у вищих навчальних закладах та майбутньої професії».

3. Кураторам спеціалізації ВТЗ Кузьменко О.Є., НІМ (н) Джугану В.П., спеціальності ОМ Лесів Ю.М. до 20.11.2015 р. провести тренінг-семінар «Формування і розвиток механізмів адаптивної психофізичної саморегуляції у студентів».

4. Методисту коледжу Лицур Н.М. до 01.12.2015 р. розробити практичні рекомендації кураторам академічних груп з теоретико-психологічних основ адаптації студентів першого курсу до навчально-виховного процесу.

5. Завідувачу бібліотеки Марищук О.І. до 01.12.2015 р. провести урок бібліотечної грамотності з метою формування вмінь студентів конспектування, самостійної роботи з книгою, підручником, складання тез, написання реферату, формування особистісних суджень і висновків.

Заслухавши виступ заступника директора з навчальної роботи Яціва Я.П. з питання «Обговорення та схвалення Положення «Про організацію навчального процесу в Калуському коледжі культури і мистецтв»», педагогічна рада ухвалює:

1. Схвалити Положення «Про організацію навчального процесу в Калуському коледжі культури і мистецтв».

2. Заступнику директора з навчальної роботи Яціву Я.П. до 06.11.2015 р. подати Положення «Про організацію навчального процесу в Калуському коледжі культури і мистецтв» у схваленій редакції на затвердження директору коледжу.

Заслухавши дану інформацію, педагогічна рада ухвалює:

1. Затвердити наступний перелік предметів загальноосвітньої підготовки, які виносяться у 2015 - 2016 навчальному році на державну підсумкову атестацію:
- Історія України – ІІІ семестр;
- Українська мова – ІІІ семестр;
- Іноземна мова – ІV семестр.

Заслухавши виступ завідувача денного та заочного відділення Майданської Г.В. з питання «Про схвалення Правил прийому до Калуського коледжу культури і мистецтв у 2016 році», педагогічна рада ухвалює:

1. Схвалити Правила прийому до Калуського коледжу культури і мистецтв у 2016 році.

 


Ухвала засідання педагогічної ради
Калуського коледжу культури і мистецтв
від 16 грудня 2015 року

Заслухавши та обговоривши доповідь методиста коледжу Лесів Ю.М. з питання «Організація індивідуального, диференційованого, профільного і поглибленого навчання – важливі складові роботи кабінетів навчальних дисциплін», педагогічна рада ухвалює:

1. За результатами моніторингу якості роботи кабінетів навчальних дисциплін у І семестрі 2015-2016 н.р. відзначити кабінети: «Педагогіки і психології» (зав. кабінетом Стефанівська Л.Т. ), «Суспільних дисциплін» (зав.кабінетом Лицур Н.М.), «Методики роботи з театральним колективом» (зав. кабінетом Єленюк У.М.).

2. Завідувачу кабінету «Інформатики» Проню Ю.В. вказати на невиконання плану роботи кабінету в частині проведення відкритого заходу.

2.1. Провести відкритий захід кабінету до 01.03.2016 р.

3. Заступнику директора з навчальної роботи Яціву Я.П. передбачити у плані педагогічної майстерності з 14 по 23.03.2016 р. конкурс на присвоєння кабінету статусу «Зразковий кабінет».

3. 1. Методисту коледжу Лесів Ю.М. до 06.01.2016 р. розробити умови конкурсу та критерії оцінювання.

4. Голові циклової комісії викладачів хореографічних дисциплін Квецко О.Я. до 15.02.2016 р. забезпечити оформлення кабінету «Методики роботи з хореографічним колективом» в аудиторії № 32. Завідувачу господарством Колосу В.І. обладнати аудиторію № 32 необхідними меблями та інвентарем.

5. Дирекції коледжу передбачити у кошторисі на 2016 р. кошти на покращення матеріально-технічної бази кабінетів, а саме:
- придбання мультимедійних комплексів в кабінети «Суспільних дисциплін», «Бібліотечних дисциплін» та «Організації та методики культурно-дозвіллєвої діяльності»;
- придбання географічних та історичних мап до кабінету «Суспільних дисциплін»;
- придбання макетів типової зброї до кабінету «Захисту Вітчизни».

Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача денного та заочного відділення Майданської Г.В. з питання «Стан методичного забезпечення викладання дисциплін «Музичний інструмент (фортепіано)» (спеціалізації ВТЗ, НХ), «Фортепіано» (спеціалізації НІМ(н,д)), «Спеціальний інструмент (фортепіано)» (спеціалізація НПМ)», педагогічна рада ухвалює:

1. Голові предметної комісії викладачів фортепіано і концертмейстерів Мартиненко Л.В.:

1.1 забезпечити протягом ІІ навчального семестру контроль за самостійною роботою студентів в позааудиторний час та його облік, заслухати результати на засіданнях предметної комісії щомісяця;

1.2 до 01.02.2016 р. внести зміни до комплексу методичного забезпечення дисципліни «Фортепіано» та сформувати їх відповідно до зауважень, виявлених в ході підготовки питання до розгляду педагогічною радою, а саме:
- доопрацювати методичні рекомендації до самостійної роботи над творами великої форми для студентів ІІІ-ІV курсів;
- підготувати методичні рекомендації для роботи над технічним матеріалом для студентів без музичної підготовки.

2. Викладачам предметної комісії фортепіано і концертмейстерів:

2.1 до 01.02.2016 р. оновити наочну інформацію у навчальних аудиторіях, закріплених за викладачами комісії;

2.2 до 01.02.2016 р. доопрацювати диференційовані тестові завдання для контролю теоретичних знань студентів.

3. Голові предметної комісії викладачів фортепіано і концертмейстерів Мартиненко Л.В. провести в контексті декади педагогічної майстерності семінар за темою: «Застосування у навчальному процесі досягнень педагогічної науки і практики, використання інноваційних методів навчання, активних інформаційних технологій при вивченні дисципліни «Фортепіано» із залученням фахівців із ВНЗ ІІІ-IV р.а.

Заслухавши дану інформацію, педагогічна рада ухвалює:

1. Схвалити матеріали акредитаційних справ спеціальностей 5.02010201 «Бібліотечна справа», 5.02020201 «Хореографія», 5.02010401 «Народна художня творчість», 5.02020501 «Образотворче мистецтво».

Заслухавши виступ заступника директора з навчальної роботи Яціва Я.П. з питання «Про схвалення звіту про діяльність навчального закладу за 2014 – 2015 навчальний рік», педагогічна рада ухвалює:

1. Схвалити звіт про діяльність навчального закладу за 2014 – 2015 навчальний рік. 

 

Ухвала засідання педагогічної ради
Калуського коледжу культури і мистецтв
від 18 грудня 2015 року

Заслухавши та обговоривши інформацію з питання «Про допуск студентів ІІ курсів денної форми навчання до державної підсумкової атестації з історії України та української мови», педагогічна рада ухвалює: допустити до складання державної підсумкової атестації з історії України 62 студенти ІІ курсу ДФН.

 

Ухвала засідання педагогічної ради
Калуського коледжу культури і мистецтв
від 26 лютого 2016 року

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника директора з навчальної роботи Яціва Я. П. з питання «Аналіз роботи педагогічного колективу коледжу у І семестрі 2015 – 2016 навчального року та завдання на ІІ семестр» педагогічна рада ухвалює:

1. Заступникам директора з навчальної роботи Яціву Я. П., виховної роботи Пірус М. Д., завідувачу денного та заочного відділення Майданській Г. В. скерувати свою роботу у ІІ семестрі 2015-2016 навчального року на вдосконалення організації навчально-виховного процесу, забезпечити в повному обсязі виконання комплексного плану навчально-виховної роботи.

2. Заступнику директора з навчальної роботи Яціву Я. П. провести до 15.06.2016 р. повторний моніторинг стану програмного забезпечення навчального процесу.

3. Головам циклових (предметних) комісій забезпечити внесення результатів атестаційного та семестрового контролю до електронного журналу на сайті коледжу.

4. З метою забезпечення якісного набору студентів, залучення до вступу до коледжу творчої обдарованої молоді, - відповідальному секретарю приймальної комісії Майданській Г. В. організувати проведення протягом лютого - квітня широкої профорієнтаційної роботи із залученням студентів старших курсів.

5. Заступнику директора з навчальної роботи Яціву Я. П. організувати проведення у березні 2016 р. декади педагогічної майстерності викладачів.

6. Головам циклових (предметних) комісій передбачити застосування під час контрольних заходів у ІІ семестрі 2015 – 2016 навчального року комп’ютерного тестового контролю навчальних досягнень студентів. Подати до 04.05.2016 р. заступнику директора з навчальної роботи перелік дисциплін та прізвища викладачів, які застосовуватимуть такі технології під час семестрового контролю (заліків, екзаменів) та державної атестації студентів.

7. Заступнику директора з виховної роботи Пірус М. Д. провести до 15.03.2016 р. спільно з кураторами навчальних академічних груп круглий стіл на тему «Форми роботи кураторів груп та органів студентського самоврядування з питань покращення успішності та запобігання правопорушень».

8. Заступнику директора з виховної роботи Пірус М. Д. підготувати до 15.03.2016 р. план тематичних заходів присвячених 160-річчю від дня народження І. Я. Франка.

9. Кураторам навчальних академічних груп провести до 25.03.2016 р. круглий стіл за темою «Патріотичне виховання сучасної студентської молоді».

10. Завідувачу денного та заочного відділення Майданській Г. В. :

10.1. Вивчити до 01.03.2016 р. причини низького рівня якості знань окремих студентів та передбачити шляхи їх усунення;

10.2. До 01.03.2016 р. внести відомості до бази даних про випускників та систематизувати матеріали переддипломної практики.

Заслухавши та обговоривши доповідь голови циклової комісії викладачів образотворчого мистецтва Меленюк Т. В. з питання «Навчально-методичне забезпечення предметів загальноосвітнього циклу в контексті підготовки коледжу до атестації загальноосвітньої підготовки» педагогічна рада ухвалює:

1. Відзначити належний рівень методичного забезпечення та викладання навчальних предметів загальноосвітнього циклу.

2. Заступникам директора з навчальної роботи Яціву Я. П., виховної роботи Пірус М. Д., завідувачу денного та заочного відділення Майданській Г. В., голові циклової комісії викладачів загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Кучері Н. В. забезпечити підготовку та систематизацію до 01.06.2016 р. нормативної та навчально-методичної документації з метою проведення у жовтні – листопаді 2016 р. атестаційного самоаналізу загальноосвітньої підготовки.

3. Голові циклової комісії викладачів загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Кучері Н. В.:

3.1 забезпечити успішність та якість знань студентів на рівні ліцензійних умов;

3.2 до 05.05.2016 р. привести у відповідність до ліцензійних вимог нормативну та навчально-методичну документацію;

3.3 підготувати, рецензувати та подати до 01.06.2016 р. на затвердження заступнику директора з навчальної роботи Яціву Я. П. пакети комплексних контрольних робіт з усіх предметів загальноосвітньої підготовки;

3.4 до 01.04.2016 р. ознайомити студентів з критеріями оцінювання навчальних досягнень та вимогами щодо якості засвоєння програмового матеріалу.

4. Провести протягом квітня – травня 2016 р. вибіркові директорські контрольні роботи з усіх предметів загальноосвітнього циклу.

5. Завідувачу бібліотеки Марищук О. І. поповнити до 01.06.2016 р. бібліотечний фонд новітньою, навчально-методичною літературою, підручниками, навчальними посібниками ( в тому числі електронними).

6. Викладачам комісії:

6.1 переорієнтуватися на розробку власних методичних систем викладання предметів загальноосвітньої підготовки та написання розробок прикладного змісту з метою підвищення педагогічної і фахової майстерності та вдосконалення якості їх викладання;

6.2 використовувати новітні джерела та носії наукової інформації і сучасні технічні засоби навчання динамічної й статистичної проекції з метою формування у студентів пізнавальних інтересів та мотивації навчальної діяльності;

6.3 продовжити практику проведення загальноколеджних олімпіад з усього циклу загальноосвітніх предметів.

MenuGo to top