Menu

Інформація та документи, передбачені ЗУ

Установчі документи закладу освіти (переглянути)

Ліцензії на провадження освітньої діяльності (переглянути)

Сертифікати про акредитацію освітніх програм (переглянути)

Структура та органи управління закладу освіти (переглянути)

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами (переглянути)

Освітні та освітньо-професійні програми, що реалізуються в закладі фахової передвищої освіти, та перелік освітніх компонентів, передбачених відповідною програмою (переглянути)

Інформація про ліцензований обсяг закладу фахової передвищої освіти за кожною спеціальністю (переглянути)

Мова (мови) освітнього процесу (переглянути)

Наявність вакантних посад, порядок їх заміщення (переглянути)

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) (переглянути)

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання (переглянути)

Результати моніторингу якості освіти (переглянути)

Річний звіт про діяльність закладу освіти (переглянути)

Щорічний звіт керівника про реалізацію стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти (переглянути)

Правила прийому до закладу освіти (переглянути)

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами (переглянути)

Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти (переглянути)

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати (переглянути)

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти (переглянути)

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти (переглянути)

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти (переглянути)

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) (переглянути)

Бюджет закладу освіти (переглянути)

Кошторис закладу освіти (переглянути)

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів (переглянути)

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством (переглянути)

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства (переглянути)

MenuGo to top